Ježíš Kristus, první i poslední

Umí-li křesťanská teologie říci něco zásadního o posledních věcech člověka, světa a církve, pak výlučně proto, že se soustředí k oné eschatologicky platné smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta a k tomu, jak se v ní zjevuje Trojjediný Bůh.

V sedmi dílech Úvodu do eschatologie nám nauku „o posledních věcech člověka, světa a církve“ přiblíží Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

"Ježíš Kristus - První i poslední" - 7.

"Ježíš Kristus - První i poslední" - 7.

18. února 2013, 12:16

V sedmém a závěrečném díle vzdělávacího cyklu Úvod do eschatologie bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze probírat téma "Kristova parusie". Premiéra je v pondělí 18.02.2013  v 16 hodin. Repríza je v neděli v 10.30 hodin.

Ježíš Kristus, první i poslední - 6.

Ježíš Kristus, první i poslední - 6.

11. února 2013, 15:11

V šestém díle vzdělávacího cyklu bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze probírat otázku "Vzkříšení mrtvých". Premiéra je v pondělí 11.02.2013  v 16 hodin. Repríza je v nočním programu a poté v neděli v 10.30 hodin.

Ježíš Kristus, první i poslední - 5.

Ježíš Kristus, první i poslední - 5.

4. února 2013, 15:54

V pátém díle vzdělávacího cyklu se bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývat tématem "Křesťanská teologie smrti". Premiéra pořadu je v pondělí 4. února 2013 v 16 hodin. Repríza je v neděli v 10.30 hodin.

Ježíš Kristus - první i poslední - 4.

Ježíš Kristus - první i poslední - 4.

28. ledna 2013, 13:58

Ve čtvrtém díle vzdělávacího cyklu se Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývá tématem „ Smrt ve Starém zákoně " Premiéra byla v pondělí 28. ledna 2013 v 16 hodin. Repríza je v neděli v 10.30 hodin.

Ježíš Kristus, první i poslední - 3.

Ježíš Kristus, první i poslední - 3.

27. ledna 2013, 09:50

Ve třetím díle vzdělávacího cyklu se bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývat tématem „Církev v Božím plánu spásy“. Premiéra byla v pondělí 21. ledna 2013 v 16 hodin. Repríza je v neděli v 10.30 hodin.

Ježíš Kristus, první i poslední - 2.

Ježíš Kristus, první i poslední - 2.

14. ledna 2013, 12:09

Ve druhém díle vzdělávacího cyklu se bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývat osobou Ježíše Krista,  jako zjevitele a uskutečnitele Božího plánu spásy. Premiéra je v pondělí 14. ledna 2013 v 16 hodin. Repríza je v neděli v 10.30 hodin.

Ježíš Kristus, první i poslední - 1.

Ježíš Kristus, první i poslední - 1.

12. ledna 2013, 16:48

V prvním díle vzdělávacího cyklu nás Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze seznámí s pojmem a dějinami eschatologie. Premiéra pořadu byla v pondělí 7. ledna 2013 v 16 hodin. Repríza je v neděli v 10.30 hodin.