Ježíš Kristus, první i poslední

Umí-li křesťanská teologie říci něco zásadního o posledních věcech člověka, světa a církve, pak výlučně proto, že se soustředí k oné eschatologicky platné smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta a k tomu, jak se v ní zjevuje Trojjediný Bůh.

V sedmi dílech Úvodu do eschatologie nám nauku „o posledních věcech člověka, světa a církve“ přiblíží Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ježíš Kristus, první i poslední – 7. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 7. díl

16. února 2013, 12:16

V sedmém a závěrečném díle vzdělávacího cyklu Úvod do eschatologie bude doc. Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze probírat téma "Kristova parusie". 

Ježíš Kristus, první i poslední – 6. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 6. díl

9. února 2013, 15:11

V šestém díle vzdělávacího cyklu bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze probírat otázku "Vzkříšení mrtvých". 

Ježíš Kristus, první i poslední – 5. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 5. díl

2. února 2013, 15:54

V pátém díle vzdělávacího cyklu se bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývat tématem "Křesťanská teologie smrti". 

Ježíš Kristus, první i poslední – 4. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 4. díl

26. ledna 2013, 13:58

Ve čtvrtém díle vzdělávacího cyklu se Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývá tématem „ Smrt ve Starém zákoně " 

 Ježíš Kristus, první i poslední – 3. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 3. díl

19. ledna 2013, 09:50

Ve třetím díle vzdělávacího cyklu se bude Doc.Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývat tématem „Církev v Božím plánu spásy“. 

Ježíš Kristus, první i poslední – 2. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 2. díl

12. ledna 2013, 12:09

Ve druhém díle vzdělávacího cyklu se doc. Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze zabývá osobou Ježíše Krista,  jako zjevitele a uskutečnitele Božího plánu spásy. 

Ježíš Kristus, první i poslední – 1. díl

Ježíš Kristus, první i poslední – 1. díl

4. ledna 2013, 16:48

V prvním díle vzdělávacího cyklu vás doc. Vojtěch Novotný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze seznamuje s pojmem a dějinami eschatologie.