Křesťanská anafora – 3. díl

Křesťanská anafora – 3. díl
14. března 2014 Křesťanská anafora Autor: Marek Chvátal

Třetí pokračování vzdělávacího cyklu o křesťanské anafoře s prof. Františkem Kunetkou, Th.D. nás zavede ke kultuře židovského stolování.

Židovskou liturgii z doby Ježíše z Nazaretu můžeme rozdělit na tři typy: chrámová, synagogální a domácí. My se zaměříme na tu poslední, tedy liturgii, kterou Židé slavili mimo jiné při společném jídle. Hned na začátku cyklu jsme zmínili berakot, tedy modlitby žehnání. Takovou modlitbou bylo uvedeno každé jídlo. Nás budou zajímat slova žehnání nad lámáním chleba a nad kalichem.

Tímto dojdeme k zajímavému poznatku, že eucharistická modlitba je ve své podstatě modlitbou k jídlu. Má kořeny ve slavení společných hostin. Je už otázkou, zda naši mši svatou můžeme považovat v přeneseném slova smyslu za domácí liturgii, když se jedná o hostinu, ale konanou zpravidla v kostele. Odpověď na ni dá autor tohoto cyklu.