Katecheze v dějinách a současnosti, 23. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 23. díl

O křesťanské iniciaci pokřtěných dětí se ještě do nedávné doby moc nemluvilo. Děti jsou připravovány na první zpověď, svaté přijímání nebo na biřmování. Ale to je pouze část křesťanské iniciace. Proces iniciace u dětí začal totiž už jejich křtem.

Děti potřebují tedy katechetický doprovod od přijetí této svátosti, aby dokázaly začlenit slavení svátostí do svého života a vnímaly je jako potřebné pro život. Na začátku by měla být věnována pozornost křtu. A to nejen jako připomínka na událost, kterou si stejně dítě nemůže pamatovat.

Křtem dostává člověk nový život. Proto je nutné věnovat pozornost tomu, jak takovou skutečnost děti prožívají, co jim říká církev a jaký k ní mají vztah, zda se touží setkávat s Kristem. Katecheze pokřtěných dětí začíná tedy v rodině, měla by být podpořena dobrou výukou náboženství na školách a podpořena občasnými katechezemi ve farnosti.

Více se doslechnete v našem vysílání v rozhovoru s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. v pondělí 12. března 2012 v 16.00 hodin. Reprízy vzdělávacích cyklů vysíláme ve čtvrtky v 0.05 a o nedělích v 10.30.

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Smyčcový kvartet C dur, opus 76, číslo 3  "Císařský"  Hob. III.77 - Finale Presto; Autor: Haydn Joseph; Soubor: Pražákovo kvarteto
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Všimli jsme si
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony