Katecheze v dějinách a současnosti, 23. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 23. díl

O křesťanské iniciaci pokřtěných dětí se ještě do nedávné doby moc nemluvilo. Děti jsou připravovány na první zpověď, svaté přijímání nebo na biřmování. Ale to je pouze část křesťanské iniciace. Proces iniciace u dětí začal totiž už jejich křtem.

Děti potřebují tedy katechetický doprovod od přijetí této svátosti, aby dokázaly začlenit slavení svátostí do svého života a vnímaly je jako potřebné pro život. Na začátku by měla být věnována pozornost křtu. A to nejen jako připomínka na událost, kterou si stejně dítě nemůže pamatovat.

Křtem dostává člověk nový život. Proto je nutné věnovat pozornost tomu, jak takovou skutečnost děti prožívají, co jim říká církev a jaký k ní mají vztah, zda se touží setkávat s Kristem. Katecheze pokřtěných dětí začíná tedy v rodině, měla by být podpořena dobrou výukou náboženství na školách a podpořena občasnými katechezemi ve farnosti.

Více se doslechnete v našem vysílání v rozhovoru s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. v pondělí 12. března 2012 v 16.00 hodin. Reprízy vzdělávacích cyklů vysíláme ve čtvrtky v 0.05 a o nedělích v 10.30.