Katecheze v dějinách a současnosti, 19. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 19. díl

Katecheze byla do nedávna po tři staletí chápána jako systematická výuka víry. S tím souvisela i příprava dětí na přijetí svátostí. Proto dnes máme vypracované osnovy a postupy, jak pedagogicky přivést dítě ke svátostem. Výuka náboženství a katechese se ale liší jak ve svých účelech, tak ve svých cílech.

Dalšími důležitými odlišnostimi mezi náboženskou výchovou a katechezí je jiný způsob přístupu k účastníkům katecheze či výchovy. Pro katechezi je také vhodné zvolit jiné prostředí, než školní třídu. Do náboženské výchovy mohou navíc chodit i děti nevěřící, nepokřtěné. Ale u katecheze se s určitým stupněm vyzrálosti ve víře počítá.

Úspěchem náboženské výchovy pak jsou dobré znalosti žáka v oblasti religiozity. Neklade se zde ale důraz na prožívání vztahu s Bohem. To je naopak důležité v katechezi. Podíváme-li se na vztah katecheze a náboženské výchovy s odstupem, zjistíme, že jejich vztah je komplementární. Jedna druhou potřebuje. Doplňují se a jedna druhou předpokládá.

Více o jednotě v různosti mezi náboženstvím a katechezí uslyšíte v rozhovoru s doc. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. 13. 2. 2012 v 16.00 hodin. (Reprízy vysíláme 16. 2. 2012 v 00.05 a 19. 2. 2012 v 10.30.)