Církev a válka: Teoretici spravedlivé války – 5. díl

Církev a válka: Teoretici spravedlivé války – 5. díl

Přinášíme pátý díl vzdělávacího cyklu Církev a válka, v němž dokončíme téma, které jsme minule započali. Naším pravidelným hostem je církevní historik z Teologické fakulty Jihočeské univerzity prof. Martin Weis. Naladíte v pondělí 30. dubna 2012 v 16.00 hodin.

Podle pravidel sv. Tomáše Akvinského (viz předchozí pořad) se řídila celá církev. Hovoříme o sv. Bernardu z Clairvaux, který vyzýval ke křížové výpravě. Host nabízí pohled historiků na tuto osobnost.

V pořadu dále vysvětluje, že středověký člověk je ochoten bojovat za svou víru a je ochoten za to nejcennější položit i svůj život. Současník, chce-li pochopit např. spis sv. Bernarda: De lude novae militie, v němž popisuje rytířské ctnosti a vyzývá k boji, musí mít tuto skutečnost na paměti.

Na závěr našeho cyklu připravujeme pořad, v němž bude host odpovídat na otázky posluchačů. Své dotazy můžete posílat nejpozději do 15. června 2012 nejlépe emailem na adresu: jan@proglas.cz, nebo písemně na adresu redakce. Příspěvky, které obdržíme po tomto datu nebudeme moci do vysílání zařadit. S ohledem na omezený vysílací čas si redakce vyhrazuje právo příspěvky třídit, upravit či krátit.

Adresa redakce:

Radio Proglas
Studio Jan Neumann
Na Sadech 21
České Budějovice, 370 01
email: jan@proglas.cz