Křesťanská anafora – 6. díl

Křesťanská anafora – 6. díl
4. dubna 2014 Křesťanská anafora Autor: Marek Chvátal

Střed a vrchol slavení eucharistie? Na závěr našeho cyklu se zamyslíme, co znamená tento výrok o eucharistické modlitbě.

Po celou dobu našeho studia anafory jsme pracovali jen s izolovanou částí jednoho velkého celku, kterým je mše svatá. Anafora má svůj začátek i konec a je ve mši přítomna na předem daném místě. Je tedy "oddělitelná". Ale pro plné pochopení se musíme podívat na celý kontext této modlitby. Ten totiž netvoří pouze nějaký obal.

Zaměříme se tedy na vztah bohoslužby slova vůči bohoslužbě oběti a také dalších částí mše (např. příprava obětních darů). Díky tomu si také všimneme, že tato bohoslužba souvisí i s pojmem eucharistické spirituality, který překračuje hranice slavení mše svaté.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony