Studio Kristián

Společnou cestou?

Společnou cestou?

27. ledna 2009, 15:09

Ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 8.00 proběhne před Magistrátem hlavního města Prahy na Mariánském náměstí demonstrace proti rozhodnutí zrušit azylový dům pro matky a rodiny s dětmi. Rada i zastupitelstvo MČ Praha 11 nadále trvají na výpovědi z nájmu občanskému sdružení Společnou cestou, které od roku 1997 provozuje na Jižním Městě Občanské poradenské centrum  Jižní Město. Petici za záchranu domu již podpořilo přes 5 tisíc lidí. 

Pocta Petru Ebenovi

Pocta Petru Ebenovi

26. ledna 2009, 15:43

Památku velikého skladatele uctí Česká filharmonie na slavnostním koncertu ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. V úterý 27. ledna v 19.30 uvede poslední mistrovo dílo, Labyrint světa a ráj srdce - cyklus o 14 částech pro varhany a mluvené slovo v interpretaci Ireny Chřibkové a Marka Ebena, autorova syna. Na úvod promluví kardinál Miloslav Vlk. Vstupenky za jednotnou cenu 200 Kč jsou k dostání v pokladně i na internetových stránkách České filharmonie. Na Proglasu bude na Petra Ebena vzpomínat předseda Společnosti pro duchovní hudbu MUDr. Jaroslav Eliáš ve čtvrtek 29. ledna v cyklu Vítejte senioři od 9.30.

Sváteční pohlednice z Magdenau

31. prosince 2008, 10:38

Právě pro sváteční rozjímání na přelomu starého a nového roku si Jana Beránková schovala zvukovou pohlednici z letní návštěvy kláštera cisterciaček ve švýcarských Alpách. Do Magdenau nás pozve a starobylou budovou provede opět sestra Veronika Kuchařová. Z řehole cisterciáckého řádu nabídne i několik stále platných moudrostí, jimiž se můžeme řídit i my v civilním životě.

Pocta statečnému kardinálu Beranovi

Pocta statečnému kardinálu Beranovi

29. prosince 2008, 16:25

Právě 120 let dnes uplynulo od narození 34. pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana, který se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Ke 40. výročí skonu tohoto vězně obou diktatur minulého století a účastníka II. vatikánského koncilu (kde zaujal projevem O svobodě svědomí) - v květnu 2009 - by měl být položen základní kámen jeho pomníku před budovou Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře, jehož rektorem také byl. Dílo zadalo pražské arcibiskupství  známému českému sochaři prof. Stanislavu Hanzíkovi. Natáčeli jsme s ním pro vysílání.

Citolibští mistři

Citolibští mistři

29. prosince 2008, 15:57

Hudba citolibských mistrů zněla na vlnách Proglasu o Božím hodu vánočním, slovem ji doprovodil  PhDr. Zdeněk Šesták - sám skladatel a rodák z Citolib na Lounsku, které byly od počátku 18. století významným hudebním centrem díky šlechtickému rodu Pachtů a jím vydržované zámecké kapele. Po éře zapomnění se před půlstoletím začaly na koncertech znovu objevovat skladby citolibských, zvláště Václava Kopřivy, jeho syna Jana Jáchyma a bratra Karla Blažeje, ale také Jana Janouška, Jana Adama Galliny, Jakuba Lokaje nebo Jana Nepomuka Venta.

Rok sv. Pavla - Pohlednice

26. června 2008, 16:22

Rok sv. Pavla zahájí Arcidiecéze pražská  v neděli 29. června v basilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

"V pokoji láskyplné péče"

28. května 2008, 16:19

...tak bychom mohli výstižně nazvat setkání v cyklu "Vítejte Senioři"

Magdazín z Prahy v hudebním ladění

28. května 2008, 16:06

Hosty Jany Beránkové v pražském vydání Magdazínu budou tentokrát hudební publicistka PhDr. Eva Ocisková a varhaník prof. Jaroslav Tůma.

Otevření Komunitního centra Matky Terezy

28. května 2007, 14:29

V sobotu bylo na největším pražském sídlišti v Praze na Chodově  otevřeno Komunitní centrum Matky Terezy. Za obrovského zájmu nejen místních obyvatel začala v půl desáté dopoledne slavnostní mše, při níž kardinál Miloslav Vlk požehnal novému bohoslužebnému prostoru. Po ní se posuvnými stěnami oddělil kostel od velkého sálu pro téměř 400 lidí, kde se  po celé odpoledne konal program pro dospělé i děti.