Katecheze v dějinách a současnosti, 24. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 24. díl

V předposledním dílu našeho vzdělávacího cyklu se zaměříme na katechezi s dospělými. Nejprve si uvedeme a vysvětlíme důvody, proč je taková katecheze aktuální. Poté se zmíníme o formách a typech katecheze s dospělými, abychom je dovedli rozlišit od přípravy na svátosti, duchovní obnovy apod.

Jedním z důvodu pro katechezi s dospělými je paradoxně katecheze s dětmi. Velké množství dětí totiž nepřijímá svátostný život jako něco důležitého a svátostnou praxi často opouští. Podíl na neúspěchu katechetického doprovodu nesou i dospělí lidé blízcí dětem, protože sami nespolupracují. Z víry buď nežijí, a nebo žijí svým svérázným způsobem. A není divu. Celé generace současných rodičů vyrůstaly v období totality. Mnozí z nich nezažili vůbec křesťanskou výchovu.

Katecheze může mít mnoho forem. Nemusí se vždy jednat o aktivitu, která bude mít v názvu slůvko "katecheze". Např. setkávání dospělých nad texty Písma svatého. Na druhou stranu bývají nesprávně za katechezi označovány popularizační teologické přednášky, besedy s církevními představiteli, duchovní obnova aj. Základním ukazatelem rozlišujícím, zda jde o katechezi nebo ne, je smysl takového setkání. Musí napomáhat k prohlubování křesťanské víry nebo disponovat k obrácení člověka, pokud k němu ještě nedospěl. Katecheze napomáhá k důvěryplnému vztahu vůči Bohu. Kde není toto primárním cílem, tam se nejedná o autentickou katechezi.

Více se ale doslechnate v našem vysílání rozhovoru s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. v pondělí 19. 3. 2012 v 16.00 hodin. Reprízy vzdělávacích cyklů vysíláme ve čtvrtky v 00.05 a v neděli v 10.30.