Křesťan a svět

Pořad o životě křesťanů ve společnosti, jejich svě­dectví a portréty naladíte každou neděli v 17 hodin (reprízy čtvrtek 22.30 a následující úterý 0.05). Pokud jste některý z pořadů nezachytili v našem vysílání, najdete ho v audioarchivu.

Pozvánka na brněnské Dny důvěry

Pozvánka na brněnské Dny důvěry

19. září 2009, 23:00

Druhý říjnový víkend přivítá jihomoravská metropole setkání mladých v duchu Taizé, kterého se zúčastní také dva bratři této ekumenické komunity sídlící ve Francii. Dny důvěry přinesou modlitby, známé zpěvy, přednášky i worshopy a nabídnou prostor pro prohloubení i nové objevování víry. Nejen o přípravách na tuto akci budou v našem vysílání za organizátory hovořit Eva Miklánková a Martin Hájíček. Poslouchejte pořad Křesťan a svět v neděli 20. září od 17 hodin.

Služba kostelníka je také duchovní službou

Služba kostelníka je také duchovní službou

28. srpna 2009, 14:20

Jednou z nejdůležitějších služeb v církvi je služba kostelníka. Jsou to často lidé v pozadí, ale bez jejich služby bychom se neobešli. Pan František Polster ze Strážnice byl kostelníkem padesát let a ani dnes mu nikdo neřekne jinak, než strýc kostelník.  Poslouchejte v neděli 30. srpna v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 3. září ve 22:30.

Ztratili jsme tři děti, ale naděje v živého Boha nám zůstala

Ztratili jsme tři děti, ale naděje v živého Boha nám zůstala

24. srpna 2009, 16:29

Manžele Vincovy z Košic potkalo několik životních tragédií, které, místo aby je odradily od víry v Boží dobrotu, je k Bohu ještě více připoutaly. Poslouchejte reprízu pořadu Křesťan a svět ve čtvrtek 27. srpna ve 22:30.

Křesťan a svět v neděli 16. srpna

Křesťan a svět v neděli 16. srpna

14. srpna 2009, 10:00

O tom, že se křesťanství nedá hrát, ale musí se prožívat, bude vyprávět herečka Marie Durnová, členka činohry ND v Brně. Poslouchejte v premiéře v neděli 16. srpna v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 20. srpna ve 22.30.

Křesťan a svět: Pavel Švanda

Křesťan a svět: Pavel Švanda

12. srpna 2009, 08:20

V dalším pořadu z cyklu Křesťan a svět zavzpomínáme  na studenta architektury, který v roce 1981 zahynul ve věku 22 let za nevyjasněných okolností. Poslouchejte v premiéře v neděli 9. srpna v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 13. srpna ve 22.30.

"Kněží jsou normální"

"Kněží jsou normální"

1. srpna 2009, 04:55

Že pro duchovní povolání se rozhodují naprosto "normální" muži, kteří se hodí i pro jiné "věci" než jen klečet v černém hábitu v kapli, zdůrazňuje P. Josef Prokeš v pořadu Křesťan a svět. Čerstvě vysvěcený novokněz českobudějovické diecéze hovoří o své cestě k Bohu a mladým lidem, jejichž pastoraci se rozhodl věnovat, poprvé v neděli 2. srpna 2009 od 17 hodin. Reprízy naladíte ve čtvrtek 6. srpna 2009 ve 22.30 nebo v úterý 11. srpna 2009 v 00.05 hodin.

Pořad Křesťan a svět v neděli 26. července

Pořad Křesťan a svět v neděli 26. července

26. července 2009, 12:15

V pořadu Křesťan a svět zachytíte rozhovor s emeritním farářem České církve evangelické a čelným představitelem Charty 77, Janem Šimsou. Poslouchejte v neděli 26. července v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 30. července ve 22:30

Život ve světle a pro světlo

Život ve světle a pro světlo

23. července 2009, 12:02

tak se jmenuje první část pořadu, jehož hostem je dlouholetý předseda Matice Cyrilometodějské a zakladatel týdeníku Světlo Josef Vlček z Olomouce. Blíže se s ním můžete seznámit v cyklu Křesťan a svět v neděli 19. července v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 23. července ve 22:30.

Když my nemůžeme, Bůh může a pomůže.

Když my nemůžeme, Bůh může a pomůže.

10. července 2009, 16:14

V dalším pokračování cyklu Křesťan a svět vypráví důchodkyně Helena Paulová o výchově mentálně postiženého syna. Poslouchejte  v neděli 12. července 2009 v 17.00 nebo v repríze ve čtvrtek 16. července 2009 ve 22:30.

 Následujte jejich příkladu...

Následujte jejich příkladu...

18. června 2009, 16:54

Na Božího služebníka P. Antonína Šuránka zavzpomíná vydavatel jeho spisů P. Alois Kotek. Poslouchejte další část cyklu Křesťan a svět v neděli 21. června 2009 v 17.00 nebo v repríze ve čtvrtek 25. června 2009 ve 22:30.

Trpí-li jedna část těla, trpí s ní celé tělo

Trpí-li jedna část těla, trpí s ní celé tělo

11. června 2009, 09:00

Na zajímavý rozhovor s Františkem Kopečným, výkonným ředitelem Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), se můžete těšit v cyklu Křesťan a svět. Poslouchejte v neděli 14. června v 17 hodin  nebo v repríze ve čtvrtek 18. června ve 22.30

Život neobyčejně obyčejného řeholníka

Život neobyčejně obyčejného řeholníka

6. června 2009, 17:37

Jakub Švanda, člen českobudějovické komunity Salesiánů Dona Bosca, hovoří o životě řeholníka, jaký je. Bez příkras, bez iluzí, beze studu, zkrátka přiblíží obyčejný život obyčejného řeholníka, který zažil radosti i starosti a přitom všem ho neopouští smysl pro humor. V neformálním rozhovoru pořadu Křesťan a svět se o tom můžete přesvědčit v neděli 7. června v 17.00 hod., nebo v repríze ve čtvrtek v 11. června ve 22.30 hod.

Václave, pozdravuj doma

Václave, pozdravuj doma

21. května 2009, 14:47

Jak jsme již informovali, ve středu 20. května se navrátil do Boží náruče historik, spisovatel a především dobrý člověk Václav Vaško. Při této příležitosti mimořádně zařazujeme pořad o jeho životě v relaci Křesťan a svět v neděli 24. května v 17.00.

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

25. dubna 2009, 07:00

Život pana Jeronýma Bartoloměje Bláhy je živým svědectvím o živém Bohu. Vypráví o svém neobvyklém setkání s Bohem, na jehož základě se stal křesťanem. Uvěřil v protestantském prostředí, ale postupem času zakotvil v Římskokatolické církvi. Čím jsou pro něj různé tradice inspirativní a jak se vyrovnával s věroučnými odlišnostmi přibližuje v pořadu Křesťan a svět. Opakování tohoto pořadu naladíte v neděli 3. května v 17.00 hod., a ve čtvrtek 7. května ve 22.30 hod.

Prof. Martin Jäggle o náboženské pedagogice

Prof. Martin Jäggle o náboženské pedagogice

30. března 2009, 12:00

V rozhovoru s děkanem Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity a vedoucím jejího Institutu náboženské pedagogiky a katechetiky prof. Martinem Jägglem se zabýváme náboženskou výchovou v pluralitní společnosti. O čem současný náboženský pedagog nejvíce přemýšlí? Jaký je vztah mezi náboženskou výchovou a katechetikou? Jakým způsobem by se mělo vyučovat křesťanství ve školách v pluralitní společnosti? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v pořadu Křesťan a svět. Premiéru naladíte v neděli 5. dubna v 17.00, reprízu ve čtvrtek 9. dubna ve 22.30.