Křesťan a svět

Pořad o životě křesťanů ve společnosti, jejich svě­dectví a portréty naladíte každou neděli v 17 hodin (reprízy čtvrtek 22.30 a následující úterý 0.05). Pokud jste některý z pořadů nezachytili v našem vysílání, najdete ho v audioarchivu.

Křesťan a svět: Přírodní vědy - víra skrze pokoru?

Křesťan a svět: Přírodní vědy - víra skrze pokoru?

18. ledna 2013, 11:21

V pořadu Křesťan a svět přinášíme rozhovor s vědeckou pracovnicí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fyzikální chemičkou Markétou Munzarovou. Poslouchejte v neděli 20. ledna v 17.00, v repríze potom ve čtvrtek 24. ledna ve 22.30.

Novodobá cesta dle sv. Ignáce

Novodobá cesta dle sv. Ignáce

8. listopadu 2012, 17:28

V pořadu Křesťan a svět přinášíme dvoudílný rozhovor s P. Miroslavem Heroldem SJ, brněnským studentským kaplanem. Poslouchejte reprízu první části ve čtvrtek 8. listopadu od 22:30, další část vysíláme v neděli 11. listoapdu v 17:00, opakujeme ve čtvrtek 15. listopadu rovněž ve 22:30.

Odvážně kráčet po Božích cestách

Odvážně kráčet po Božích cestách

29. září 2012, 09:41

46 let jako řádová sestra a učitelka angličtiny na misiích ve Finsku, dosud 20 let v Estonsku. Americkou misionářku sr. Mary Vénard Le Beau, která letos slaví 90. narozeniny, jsme o rozhovor požádali při její návštěvě Olomouce.

Život víry – svědectví o cestě člověka k Bohu

Život víry – svědectví o cestě člověka k Bohu

24. září 2012, 07:55

V pondělí 24. září 2012 pokračuje cyklus Trans World Radia Život víry, který přináší svědectví o cestě člověka k Bohu a o životě s Ním.

Křesťan a svět: Vytočili jste číslo Svobodné Evropy

Křesťan a svět: Vytočili jste číslo Svobodné Evropy

15. září 2012, 20:00

 V pořadu Křesťan a svět se tentokrát podíváme do rádia Svobodná Evropa.

Úděl disidentky

Úděl disidentky

17. srpna 2012, 09:00

Petruška Šustrová (*1947) je významná česká novinářka a překladatelka. V dvoudílném rozhovoru vzpomíná nejen na převratné události české historie, v nichž se osobně angažovala, ale i na svou konverzi ke křesťanství a cestu do katolické církve. Zamýšlí se rovněž nad stavem dnešní občanské společnosti. Uslyšíte v neděli 19. srpna 2012 v 17.00,  pokračování pak v neděli 26. srpna ve stejnou dobu.

Život víry – Dobrý chlapec z dobré rodiny

Život víry – Dobrý chlapec z dobré rodiny

29. července 2012, 07:12

Poslední pondělky v měsíci patří relaci TWR Život víry – zachytíte vždy ve 22 hodin večer s opakováním následující čtvrtek v 16 hodin.

Povolání: misionářka

Povolání: misionářka

2. června 2012, 14:41

Hostem pořadu Křesťan a svět je misionářka na volné noze Jana Ungerová. Vystudovala genetiku na Přírodověcké fakultě v Brně, ale pak její cesta pozvolna vedla až do mezinárodní evangelizační komunity ICPE v Polsku. Dnes se věnuje nejrůznějším činnostem – vede semináře o pantomimě, tvořivosti a vnitřním uzdravení a věnuje se rovněž tlumočení na různých křesťanských akcích. Momentálně se chystá ke studiu bioetiky ve španělském Madridu. Poslouchejte v neděli 3. června v 17.00 a ve čtvrtek 7. června ve 22.30 hodin.

Prohlédnout a znovu se narodit

Prohlédnout a znovu se narodit

25. května 2012, 17:21

Hostem pořadu Křesťan a svět je oftalmolog MUDr. Jakub Ventruba, který pracuje na Evropské oční klinice Lexum v Brně. Jeho specializací je diagnostika a léčba refrakčních vad a šedého zákalu, věnuje se rovněž korekci dioptrických vad. Poslouchejte v neděli 27. května 2012 v 17.00, opakujeme ve čtvrtek 31. května ve 22.30.

Restaurátorství jako cesta k Bohu

Restaurátorství jako cesta k Bohu

4. května 2012, 17:41

V dalším vydání pořadu Křesťan a svět se setkáme s výtvarnicí a restaurátorkou Renatou Bartoňovou. V rozhovoru vzpomíná na dětství, prožité v Brně-Králově Poli, na zajímavé církevní objekty, které pomáhala uvést zpět do života, i na osobnost  P. Ladislava Simajchla. Zároveň v rozhovoru vyvrací často šířený předsudek, že zůstat svobodným automaticky znamená stát se nešťastným. Poslouchejte v neděli 6. května 2012 v 17.00, v repríze potom ve čtvrtek 10. května 2012 o půl jedenácté večer.

Křesťan a svět s výtvarníkem Milošem Slámou

Křesťan a svět s výtvarníkem Milošem Slámou

1. února 2012, 17:13
V neděli 5. února se v pořadu Křesťan a svět setkáte s výtvarníkem a grafikem Milošem Slámou, autorem řady linorytů a kreseb.
Spuštěny webové stránky P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm

Spuštěny webové stránky P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm

11. ledna 2012, 10:09

Koncem roku byly spuštěny webové stránky P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. Smyslem stránek je představit a prezentovat autorizované články, kázání, přednášky, odpovědi na různé otázky a knihy P. Vojtěcha.

Milovník knih Mojmír Trávníček

Milovník knih Mojmír Trávníček

9. prosince 2011, 10:38

Začátkem letošního července zemřel literární historik, kritik a editor Mojmír Trávníček, který výraznou měrou přispěl k rehabiltaci českých, křesťansky orientovaných autorů 20. století. 17. prosince t. r. by se dožil 80 let. V pořadu Křesťan a svět na něj vzpomíná jeho blízký přítel, vsetínský knihkupec Dalibor Malina. Vysíláme v neděli 11. prosince od 17.00, v repríze potom ve čtvrtek 15. prosince ve 22.30.

Křesťan a svět: Maďarský biskup srbských Čechů

Křesťan a svět: Maďarský biskup srbských Čechů

29. listopadu 2011, 13:25

V pořadu Křesťan a svět o druhé adventní neděli (4. prosince 2011 v 17.00) Proglas odvysílá rozhovor s biskupem Ladislavem Németem SVD, který od roku 2008 vede diecézi Zrenjanin v srbské Vojvodině. Řeč byla o národnostním složení katolíků v Srbsku, o tom, jak se země vyrovnává s následky válek, o jejím směřování do Evropské unie, o církevní práci v charitativní oblasti nebo školství a také o otázce Kosova.

Jídlo jakožto služba bližnímu i Bohu

Jídlo jakožto služba bližnímu i Bohu

25. listopadu 2011, 15:28

Do dalšího vydání pořadu Křesťan a svět přijal pozvání Michal Prachař, známý brněnský šéfkuchař a spolumajitel zážitkové restaurace. Poslouchejte v neděli 27. listopadu v 17:00 a ve čtvrtek 1. prosince ve 22.30.