Křesťan a svět

Pořad o životě křesťanů ve společnosti, jejich svě­dectví a portréty naladíte každou neděli v 17 hodin (reprízy čtvrtek 22.30 a následující úterý 0.05). Pokud jste některý z pořadů nezachytili v našem vysílání, najdete ho v audioarchivu.

Trpí-li jedna část těla, trpí s ní celé tělo

Trpí-li jedna část těla, trpí s ní celé tělo

11. června 2009, 09:00

Na zajímavý rozhovor s Františkem Kopečným, výkonným ředitelem Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), se můžete těšit v cyklu Křesťan a svět. Poslouchejte v neděli 14. června v 17 hodin  nebo v repríze ve čtvrtek 18. června ve 22.30

Život neobyčejně obyčejného řeholníka

Život neobyčejně obyčejného řeholníka

6. června 2009, 17:37

Jakub Švanda, člen českobudějovické komunity Salesiánů Dona Bosca, hovoří o životě řeholníka, jaký je. Bez příkras, bez iluzí, beze studu, zkrátka přiblíží obyčejný život obyčejného řeholníka, který zažil radosti i starosti a přitom všem ho neopouští smysl pro humor. V neformálním rozhovoru pořadu Křesťan a svět se o tom můžete přesvědčit v neděli 7. června v 17.00 hod., nebo v repríze ve čtvrtek v 11. června ve 22.30 hod.

Václave, pozdravuj doma

Václave, pozdravuj doma

21. května 2009, 14:47

Jak jsme již informovali, ve středu 20. května se navrátil do Boží náruče historik, spisovatel a především dobrý člověk Václav Vaško. Při této příležitosti mimořádně zařazujeme pořad o jeho životě v relaci Křesťan a svět v neděli 24. května v 17.00.

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

25. dubna 2009, 07:00

Život pana Jeronýma Bartoloměje Bláhy je živým svědectvím o živém Bohu. Vypráví o svém neobvyklém setkání s Bohem, na jehož základě se stal křesťanem. Uvěřil v protestantském prostředí, ale postupem času zakotvil v Římskokatolické církvi. Čím jsou pro něj různé tradice inspirativní a jak se vyrovnával s věroučnými odlišnostmi přibližuje v pořadu Křesťan a svět. Opakování tohoto pořadu naladíte v neděli 3. května v 17.00 hod., a ve čtvrtek 7. května ve 22.30 hod.

Prof. Martin Jäggle o náboženské pedagogice

Prof. Martin Jäggle o náboženské pedagogice

30. března 2009, 12:00

V rozhovoru s děkanem Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity a vedoucím jejího Institutu náboženské pedagogiky a katechetiky prof. Martinem Jägglem se zabýváme náboženskou výchovou v pluralitní společnosti. O čem současný náboženský pedagog nejvíce přemýšlí? Jaký je vztah mezi náboženskou výchovou a katechetikou? Jakým způsobem by se mělo vyučovat křesťanství ve školách v pluralitní společnosti? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v pořadu Křesťan a svět. Premiéru naladíte v neděli 5. dubna v 17.00, reprízu ve čtvrtek 9. dubna ve 22.30.

Jiří Jakeš: muž pevné víry

Jiří Jakeš: muž pevné víry

5. března 2009, 08:13

Ve čtvrtek 5. března 2009 od 22.30 hodin vzpomíná v rámci pořadu Křesťan a svět pan Jiří Jakeš na léta prožitá na jihu Čech. Kostelník českobudějovického salesiánského chrámu sv. Vojtěcha je živou studnicí vzpomínek a postřehů, ve kterých se odrážejí jak regionální, tak i obecné dějiny 20. století. Poslouchejte první reprízu pořadu z neděle 1. 3. 2009.     

Dlouhá, těžká, ale požehnaná cesta

Dlouhá, těžká, ale požehnaná cesta

5. března 2009, 05:10

Naše Studio Radim sídlí v areálu kapucínského kláštera v Olomouci. Využili jsme tedy toho, že prakticky naším sousedem je 89letý kapucín a kněz, bratr Libor Pinkava. Tento tichý a nenápadný muž v sobě nosí veselé i smutné zážitky z minulých dob nacistické a komunistické nadvlády. Hovořit o nich bude v našem pořadu Křesťan a svět. První část vysíláme v neděli  8. března v 17.00, druhou v neděli 15. března v 17.00.

Jak předávat víru v široké rodině

Jak předávat víru v široké rodině

4. února 2009, 07:56

Pro cyklus Křesťan a svět připravila Jitka Skřičková rozhovor s pěstounkou Annou Fürstovou. Charakter a životní styl rodiny paní Anny rozhodně nezapadá do běžného rámce našich zkušeností, ale to ji nijak neomezuje. Sílu pro to být mámou bezmála dvaceti dětí totiž po celý život čerpá shůry. A takový pramen nikdy nevyschne… Poslouchejte reprízu ve čtvrtek 5. února od 22.30 hodin.  

Vzpomínka na exilového teologa Vladimíra Boublíka

Vzpomínka na exilového teologa Vladimíra Boublíka

29. prosince 2008, 07:00

Prof. Karel Skalický v pořadu Křesťan a svět vzpomíná na exilového teologa Vladimíra Boublíka. Hovoří o Boublíkovu útěku z komunistického Československa do Říma a vzpomíná na něj nejen jako na svého pedagoga, ale i blízkého přítele. Připomíná jeho hlavní přínos v teologii, zejména v mezináboženském dialogu. Premiéru naladíte 4. ledna v 17.00 hod., reprízu ve čtvrtek 8. ledna ve 22.30 hod.

Nastupující litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

Nastupující litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

23. října 2008, 06:00

U příležitosti jmenování P. Jana Baxanta (dosavadního generálního vikáře českobudějovické diecéze) biskupem litoměřickým zařazujeme pořad, v němž se ohlíží na významné okamžiky svého duchovního života. Vzpomíná na počátky svého povolání a službu v českobudějovické diecézi. Jak se těší na nové působiště a s jakými očekáváními do něj vstupuje uslyšíme v neděli 2. listopadu od 17 hodin v pořadu Křesťan a svět, v repríze ve čtvrtek 6. listopadu ve 22.30.

P. Cyril Havel CFSsS hovoří o své cestě ke kněžství a k petrínům

P. Cyril Havel CFSsS hovoří o své cestě ke kněžství a k petrínům

6. října 2008, 07:00

V rozhovoru s Petrem Pospíšilem vzpomíná P. Cyril Havel CFSsS, čerstvě zvolený představený českobudějovické komunity Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, na počátky svého duchovního povolání. Přibližuje život v klášteře a výhled do budoucnosti, před kterými jako komunita stojí. Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti oslavila v pondělí 8. září. tohoto roku výročí 120 let od svého založení. Premiéru uslyšíte v neděli 12. října v 17.00 hod.

Karel Skalický vypráví o své cestě ke kněžství a životě v exilu

Karel Skalický vypráví o své cestě ke kněžství a životě v exilu

2. srpna 2008, 06:00
Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. v pořadu Křesťan a svět vzpomíná na počátky svého duchovního povolání a vypráví o svém útěku z komunistického Československa. Jak prožíval dobu v exilu a co ho vedlo zpět do vlasti uslyšíte v neděli 10. srpna v 17.00 hod. Reprízu naladíte ve čtvrtek 14. srpna ve 22.30 hod.
Křesťan a svět v neděli 8. června

Křesťan a svět v neděli 8. června

3. června 2008, 13:00

V jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie se scházejí brněnští studenti. O Veliké noci roku 2008 byli tři z nich pokřtěni. Jednou z nich je jednadvacetiletá medička Radka Čapková. Bude hostem Zdeňka Drštky v relaci Křesťan a svět v neděli 8. června v 17 hodin, reprízu Proglas nabízí ve čtvrtek 12. června ve 22.30 a v úterý 17. června v 0.05.

Křesťan a svět: Rozhovor s hercem Radovanem Lukavským

Křesťan a svět: Rozhovor s hercem Radovanem Lukavským

14. ledna 2008, 16:26

"Původně jsem chtěl být knězem"
Rozhovor s jedním z nejpopulárnějších českých herců, profesorem Radovanem Lukavským, o jeho vztahu k herectví i k Bohu. Poslouchejte v pořadu Křesťan a svět v neděli 13. ledna v 17 hodin. Pořad připravil Jaroslav Kratka (opakování ve čtvrtek 17. ledna ve 22.30).

Rozhovor s historikem Václavem Vaško ve čtvrtek 8. 11.

2. listopadu 2007, 09:04

„Eben-Ezer“ – až dosud mi pomáhá Bůh. Rozhovor s historikem Václavem Vaško poslouchejte ve čtvrtek 8. listopadu ve 22.30.