Křesťan a svět

Pořad o životě křesťanů ve společnosti, jejich svě­dectví a portréty naladíte každou neděli v 17 hodin (reprízy čtvrtek 22.30 a následující úterý 0.05). Pokud jste některý z pořadů nezachytili v našem vysílání, najdete ho v audioarchivu.

Ztratili jsme tři děti, ale naděje v živého Boha nám zůstala

Ztratili jsme tři děti, ale naděje v živého Boha nám zůstala

24. srpna 2009, 16:29

Manžele Vincovy z Košic potkalo několik životních tragédií, které, místo aby je odradily od víry v Boží dobrotu, je k Bohu ještě více připoutaly. Poslouchejte reprízu pořadu Křesťan a svět ve čtvrtek 27. srpna ve 22:30.

Křesťan a svět v neděli 16. srpna

Křesťan a svět v neděli 16. srpna

14. srpna 2009, 10:00

O tom, že se křesťanství nedá hrát, ale musí se prožívat, bude vyprávět herečka Marie Durnová, členka činohry ND v Brně. Poslouchejte v premiéře v neděli 16. srpna v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 20. srpna ve 22.30.

Křesťan a svět: Pavel Švanda

Křesťan a svět: Pavel Švanda

12. srpna 2009, 08:20

V dalším pořadu z cyklu Křesťan a svět zavzpomínáme  na studenta architektury, který v roce 1981 zahynul ve věku 22 let za nevyjasněných okolností. Poslouchejte v premiéře v neděli 9. srpna v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 13. srpna ve 22.30.

"Kněží jsou normální"

"Kněží jsou normální"

1. srpna 2009, 04:55

Že pro duchovní povolání se rozhodují naprosto "normální" muži, kteří se hodí i pro jiné "věci" než jen klečet v černém hábitu v kapli, zdůrazňuje P. Josef Prokeš v pořadu Křesťan a svět. Čerstvě vysvěcený novokněz českobudějovické diecéze hovoří o své cestě k Bohu a mladým lidem, jejichž pastoraci se rozhodl věnovat, poprvé v neděli 2. srpna 2009 od 17 hodin. Reprízy naladíte ve čtvrtek 6. srpna 2009 ve 22.30 nebo v úterý 11. srpna 2009 v 00.05 hodin.

Pořad Křesťan a svět v neděli 26. července

Pořad Křesťan a svět v neděli 26. července

26. července 2009, 12:15

V pořadu Křesťan a svět zachytíte rozhovor s emeritním farářem České církve evangelické a čelným představitelem Charty 77, Janem Šimsou. Poslouchejte v neděli 26. července v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 30. července ve 22:30

Život ve světle a pro světlo

Život ve světle a pro světlo

23. července 2009, 12:02

tak se jmenuje první část pořadu, jehož hostem je dlouholetý předseda Matice Cyrilometodějské a zakladatel týdeníku Světlo Josef Vlček z Olomouce. Blíže se s ním můžete seznámit v cyklu Křesťan a svět v neděli 19. července v 17 hodin nebo v repríze ve čtvrtek 23. července ve 22:30.

Když my nemůžeme, Bůh může a pomůže.

Když my nemůžeme, Bůh může a pomůže.

10. července 2009, 16:14

V dalším pokračování cyklu Křesťan a svět vypráví důchodkyně Helena Paulová o výchově mentálně postiženého syna. Poslouchejte  v neděli 12. července 2009 v 17.00 nebo v repríze ve čtvrtek 16. července 2009 ve 22:30.

 Následujte jejich příkladu...

Následujte jejich příkladu...

18. června 2009, 16:54

Na Božího služebníka P. Antonína Šuránka zavzpomíná vydavatel jeho spisů P. Alois Kotek. Poslouchejte další část cyklu Křesťan a svět v neděli 21. června 2009 v 17.00 nebo v repríze ve čtvrtek 25. června 2009 ve 22:30.

Trpí-li jedna část těla, trpí s ní celé tělo

Trpí-li jedna část těla, trpí s ní celé tělo

11. června 2009, 09:00

Na zajímavý rozhovor s Františkem Kopečným, výkonným ředitelem Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), se můžete těšit v cyklu Křesťan a svět. Poslouchejte v neděli 14. června v 17 hodin  nebo v repríze ve čtvrtek 18. června ve 22.30

Život neobyčejně obyčejného řeholníka

Život neobyčejně obyčejného řeholníka

6. června 2009, 17:37

Jakub Švanda, člen českobudějovické komunity Salesiánů Dona Bosca, hovoří o životě řeholníka, jaký je. Bez příkras, bez iluzí, beze studu, zkrátka přiblíží obyčejný život obyčejného řeholníka, který zažil radosti i starosti a přitom všem ho neopouští smysl pro humor. V neformálním rozhovoru pořadu Křesťan a svět se o tom můžete přesvědčit v neděli 7. června v 17.00 hod., nebo v repríze ve čtvrtek v 11. června ve 22.30 hod.

Václave, pozdravuj doma

Václave, pozdravuj doma

21. května 2009, 14:47

Jak jsme již informovali, ve středu 20. května se navrátil do Boží náruče historik, spisovatel a především dobrý člověk Václav Vaško. Při této příležitosti mimořádně zařazujeme pořad o jeho životě v relaci Křesťan a svět v neděli 24. května v 17.00.

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

25. dubna 2009, 07:00

Život pana Jeronýma Bartoloměje Bláhy je živým svědectvím o živém Bohu. Vypráví o svém neobvyklém setkání s Bohem, na jehož základě se stal křesťanem. Uvěřil v protestantském prostředí, ale postupem času zakotvil v Římskokatolické církvi. Čím jsou pro něj různé tradice inspirativní a jak se vyrovnával s věroučnými odlišnostmi přibližuje v pořadu Křesťan a svět. Opakování tohoto pořadu naladíte v neděli 3. května v 17.00 hod., a ve čtvrtek 7. května ve 22.30 hod.

Prof. Martin Jäggle o náboženské pedagogice

Prof. Martin Jäggle o náboženské pedagogice

30. března 2009, 12:00

V rozhovoru s děkanem Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity a vedoucím jejího Institutu náboženské pedagogiky a katechetiky prof. Martinem Jägglem se zabýváme náboženskou výchovou v pluralitní společnosti. O čem současný náboženský pedagog nejvíce přemýšlí? Jaký je vztah mezi náboženskou výchovou a katechetikou? Jakým způsobem by se mělo vyučovat křesťanství ve školách v pluralitní společnosti? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v pořadu Křesťan a svět. Premiéru naladíte v neděli 5. dubna v 17.00, reprízu ve čtvrtek 9. dubna ve 22.30.

Dlouhá, těžká, ale požehnaná cesta

Dlouhá, těžká, ale požehnaná cesta

5. března 2009, 05:10

Naše Studio Radim sídlí v areálu kapucínského kláštera v Olomouci. Využili jsme tedy toho, že prakticky naším sousedem je 89letý kapucín a kněz, bratr Libor Pinkava. Tento tichý a nenápadný muž v sobě nosí veselé i smutné zážitky z minulých dob nacistické a komunistické nadvlády. Hovořit o nich bude v našem pořadu Křesťan a svět. První část vysíláme v neděli  8. března v 17.00, druhou v neděli 15. března v 17.00.

Jak předávat víru v široké rodině

Jak předávat víru v široké rodině

4. února 2009, 07:56

Pro cyklus Křesťan a svět připravila Jitka Skřičková rozhovor s pěstounkou Annou Fürstovou. Charakter a životní styl rodiny paní Anny rozhodně nezapadá do běžného rámce našich zkušeností, ale to ji nijak neomezuje. Sílu pro to být mámou bezmála dvaceti dětí totiž po celý život čerpá shůry. A takový pramen nikdy nevyschne… Poslouchejte reprízu ve čtvrtek 5. února od 22.30 hodin.