Vzdělávací cyklus

Na vlnách Proglasu pro vás připravujeme a vysíláme vzdělávací cykly různého zaměření. 

Od 3. září 2018 naladíte nový vzdělávací cyklus Úvod do knih Starého zákona (autor Marek Chvátal), který představí všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavíme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Vysíláme vždy v pondělí v 16 hodin, v repríze pak v neděli v 10.30 a ve čtvrtek v 0.05.

Starší vzdělávací cyklus 1950+, ve kterém se zaměřujeme na světové moderní dějiny, reprízujeme od 18. srpna 2018. Vybrali jsme 15 zemí, jejichž moderní minulost do určité míry ovlivňuje i naši současnost. Jsou mezi nimi např. Německo, Čína, Korea, Irák, Sýrie, Ukrajina či Turecko. Každé zemi věnujeme zvláštní pozornost. Jako hlavní dělící čáru na časové ose jsme zvolili rok 1950. Naladíte vždy v sobotu v 17 hodin, reprízujeme v neděli v 01.05.

NyníVážná hudba
Skladba: Koncert pro smyčce e moll - Allegro; Autor: Vivaldi Antonio; Dirigent: Alessandrini Rinaldo; Soubor: Concerto Italiano
09:15Svět (TWR)
09:30Kafemlýnek
10:30Vonička pro milovníky...
11:00Zprávy Proglasu, počasí
11:05Čtení na pokračování
11:36Písničky před polednem

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony