Vzdělávací cyklus

Nový vzdělávací cyklus naladíte na vlnách Proglasu od pondělí 8. ledna 2018.

Sedmkrát otevřeme posynodální apoštolskou exhortaci o rodině Amoris laetitia. Zaměříme se zvláště na teologická témata, která se, jak je u papeže Františka zvykem, promítají velmi rychle do praktické roviny všedního života. S naším hostem ThLic. PhDr. Ing. Jaroslavem Filkou budeme hledat smysl a kontext textů tohoto dokumentu. V závěrečné sedmé části věnované pedagogickým tématům exhortace uslyšíte doc. Dr. Rudolfa Smahela, Th.D.

Vysíláme od 8. ledna 2018 vždy v pondělí od 16 hodin, v neděli v 10.30 a ve čtvrtek v 0.05.

Církevní dějiny v zrcadle času - 22. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 22. díl

12. března 2008, 13:25

Ve dvaadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času představíme hlavní postavy spojené s reformačním hnutím a jejich učení. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola Ph. D. Naladíte v pondělí 17. března 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 20. března 2008 v 0.05 a v neděli 23. března 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 21. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 21. díl

7. března 2008, 14:18

V jedenadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se přeneseme z období pozdního středověku do renesanční Itálie. Poté co nastíníme centra, myšlenky a osobnosti renesančního myšlení a umění vykreslíme podobu renesančního papežství. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola. Ph. D. Naladíte v pondělí 10. března 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 13. března 2008 v 0.05 a v neděli 16. března 2008 v 10.30

Církevní dějiny v zrcadle času - 20. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 20. díl

28. února 2008, 09:25

Ve dvacáté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nabídneme různá doplnění a zajímavosti vztahující se k církevním dějinám první poloviny druhého křesťanského tisíciletí. Budete mít také možnost volat do živého vysílání a klást dotazy přímo autorovi pořadu – historikovi Mgr. Jiřímu Miholovi. Ph. D. Pro vaše dotazy je již nyní zpřístupněna e-mailová adresa: historie@proglas.cz Naladíte v pondělí 3. března 2008 v 16.00.

Církevní dějiny v zrcadle času - 19. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 19. díl

20. února 2008, 13:48

V devatenácté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  pojednáme o  poutnickém hnutí ve středověku a snahách o sblížení mezi východní a západní církví. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 25. února 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 28. února 2008 v 0.05 a v neděli 2. března 2008 v 10.30.

 

Církevní dějiny v zrcadle času - 18. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 18. díl

15. února 2008, 20:07

Osmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  nese název Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy na sklonku středověku. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 18. února 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 21. února 2008 v 0.05 a v neděli 24. února 2008 v 10.30.

 

 

Církevní dějiny v zrcadle času - 17.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 17.díl

7. února 2008, 12:29

Sedmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času doplní výklad o církevní správě a řeholních institucích na našem území ve vrcholném středověku. V proudu času postoupíme od vlády Karla IV. do období Kostnického kocilu. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. Premiéru naladíte v pondělí 11. února 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 14. února 2008 v 0.05 a v neděli 17. února 2008 v 10.30.

 

 


 

Církevní dějiny v zrcadle času - 16.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 16.díl

31. ledna 2008, 11:09

Šestnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času je pokračováním předchozí části. Znovu se budeme zabývat rozvojem církevní správy a řeholních institucí v českých zemích. Tentokrát především za vlády Lucemburků. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. Premiéru naladíte v pondělí 4. 2. 2008 v 16.00. Reprízy pak zachytíte ve čtvrtek 7. 2. 2008 v 0.05 a v neděli 10. 2. 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 15. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 15. díl

24. ledna 2008, 10:24

Patnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do období raného a vrcholného středověku v českých zemích. Hovořit budeme o církevní správě a řeholních institucích v období od začátku 11. století do poloviny 13. století. Autorem pořadu, uváděného v premiéře v pondělí 28. 1. 2008 v 16.00, je historik Jiří Mihola. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 31. 1. 2008 v 0.05 a v neděli 3. 2. 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 14. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 14. díl

17. ledna 2008, 09:00

Ve čtrnáctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času si povšimneme dvou klíčových jevů vrcholného středověku. Nejprve pohovoříme o době a důvodech vzniku žebravých řádů. Poté se budeme věnovat otázce vzniku a rozvoje univerzit. Naším průvodcem bude i tentokrát historik Jiří Mihola. Premiéru vysíláme v pondělí 21. ledna 2008 v 16.00. Reprízy naladíte ve čtvrtek 24. ledna 2008 v 0.05 a v neděli 27. ledna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 13. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 13. díl

10. ledna 2008, 11:31

Ve třináctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme nejprve věnovat způsobu výkonu papežské moci za papeže Inocence III. Ve druhé části pořadu zaměříme pozornost na velká středověká heretická hnutí. Řeč bude o valdenských a katarech a o také způsobech jakými se středověká církev snažila herezím čelit. Výklad historika Jiřího Miholy naladíte v premiéře v pondělí 14. ledna 2008 v 16.00. Opakujeme ve čtvrtek 17. ledna v 0.05 a v neděli 20. ledna v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 12.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 12.díl

7. ledna 2008, 08:41

Ve dvanáctém dílu cyklu Církevní dějiny vzrcadle času se vypravíme po stopách křížových tažení ve středověku. Historik Jiří Mihola nejprve vysvětlí vlastní pojem křížových výprav. Poté nastíníme dějinný rámec křížových tažení do Palestiny a stručně se pokusíme vystihnout nejdůležitější události každé z nich. V závěru zhodnotíme tento významný fenomén středověku. Premiéru uslyšíte v pondělí 7. ledna v 16.00. Pořad opakujeme ve čtvrtek 10. ledna v 0.05 a v neděli 13. ledna v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 11.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 11.díl

27. prosince 2007, 14:09

V úvodu jedenáctého dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve poohlédneme po památkách z období ranného a vrcholného středověku. Vrcholný středověk je také spjat s významnou obrodou řeholního života. Průvodcem nám bude historik Jiří Mihola. Naladíte v pondělí 31. prosince 2007 v 16.00 a reprízu nabídneme v neděli 6. ledna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 10.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 10.díl

13. prosince 2007, 14:54

V desátém dílu cyklu se historik Jiří Mihola bude věnovat dvěma zásadním kapitolám z dějin středověkého západního křesťanstva. Pozornost zaměříme na spor o investituru a poté na tzv. velké východní schizma. V premiéře naladíte v pondělí 17. prosince 2007 v 16.00. Reprízu zachytíte v neděli 23. prosince v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 9. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 9. díl

6. prosince 2007, 10:54

V pondělí 10. prosince v 16.00 přineseme devátou část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času. Budete mít možnost klást dotazy naživo přímo autorovi pořadu - historikovi Jiřímu Miholovi.

Církevní dějiny v zrcadle času - 8. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 8. díl

30. listopadu 2007, 14:29

Osmý díl cyklu, který připravuje historik Jiří Mihola nese název Křesťanství v Evropě na přelomu I. a II. milénia. Premiéru naladíte v pondělí 3. 12. 2007 v 16.00. Reprízujeme v neděli 9. 12. 2007 v 10.30.