Církev a válka: Kruciáty proti pohanům v Evropě – 7. díl

Církev a válka: Kruciáty proti pohanům v Evropě – 7. díl
11. května 2012 Církev a válka, Studio Jan Autor: Petr Pospíšil

Přinášíme pořad vzdělávacího cyklu Církev a válka. Pravidelným hostem je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity prof. Martin Weis. Naladíte 14. května 2012 v 16.00 hod.

Na výzvu Sv. Bernarda z Clairvaux ke křížovému tažení táhnou velmoži a šlechtici ze severoněmeckých zemí proti pohanským kmenům. Jejich pohnutky však nebyly motivovány zbožnou snahou šířit křesťanství, ale touhou po majetku a větším území. Křižácká vojska postupně dorazila až do hlavního města Štětína, kde se ale dozvěděla, že Pobořané už jsou vyznavači křesťanství. Tak svědčí kronikář Vincentius. Křižácké vojsko se tím rozpadlo. Biskup Jindřich Zdík pochopil, že byl Sasy oklamán a že německým rytířům nejde o upevnění křesťanství, ale o majetek a vrací se zpět domů. Výprava tím byla r. 1147 bez úspěchu ukončena. Válka však tímto ale ještě nekončí, protože vévoda Jindřich Lev pokračoval v boji proti Obodritům až do jejich úplného podrobení…

V pořadu dále hovoříme o vlivu biskupa Vojtěcha na christianizaci Pobaltí a o vojenských řádech.

Na závěr našeho cyklu připravujeme pořad, v němž bude host odpovídat na otázky posluchačů. Své dotazy můžete posílat nejpozději do 15. června 2012 nejlépe emailem na adresu: jan@proglas.cz, nebo písemně na adresu redakce. Příspěvky, které obdržíme po tomto datu nebudeme moci do vysílání zařadit. S ohledem na omezený vysílací čas si redakce vyhrazuje právo příspěvky třídit, upravit či krátit.

Adresa redakce:

Radio Proglas
Studio Jan Neumann
Na Sadech 21
České Budějovice, 370 01
email: jan@proglas.cz