Křesťanská anafora – 4. díl

Křesťanská anafora – 4. díl
21. března 2014 Křesťanská anafora Autor: Marek Chvátal

Slavení eucharistie má svůj historický vývoj. Najdeme v něm prvky, které jsou neměnné a na druhou stranu prvky, které se v průběhu staletí mění a měnit budou.

Proto bude zajímavé podívat se s naším hostem prof. Františkem Kunetkou na nejstarší spisy dokládající způsob slavení eucharistie u prvních křesťanů. Patří sem apoštolský spis Didaché, Traditio apostolica a také Apologie sv. Justina.

Nejstarší text eucharistické modlitby najdeme v Nauce dvanácti apoštolů, tedy Didaché z přelomu prvního a druhého století. Pro naše táme bude důležitá devátá a desátá kapitola, kde jsou právě texty anafor. Spis sv. Justina Apologia I. asi z roku 150 vypráví o životě jeho křesťanských současníků. Popsal také velmi podrobně, jak slavili tito věřící v neděli ráno eucharistii. Traditio apostolica uvádí, jako Didaché, obvyklé tradice církevní obce. Na začátku spisu se dočteme i o průběhu biskupského svěcení. Při něm slavili pochopitelně i eucharistii. Pro nás jde o velmi cenný pramen, protože jde o nejstarší dochovaný text, který ovlivnil vývoj anafor převážně západní církve.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony