Úvod do christologie

Také tímto vzdělávacím cyklem provázel posluchače Proglasu profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 25 pořadech jsme se setkali nad jeho monografií „Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel“. V pražském Studiu Kristián cyklus připravila Jana Beránková.

Úvod do christologie 11. díl

Úvod do christologie 11. díl

18. prosince 2010, 09:33

V jedenáctém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie ukončí profesor Ctirad Václav Pospíšil výklad kapitoly nadepsané Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Bude hovořit o Ježíši jdoucím v ústrety smrti. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí 20.12.2010 v 16 hodin. Reprízu naladíte v neděli 26.12. 2010 o půl jedenácté dopoledne.

Úvod do christologie 10. díl

Úvod do christologie 10. díl

11. prosince 2010, 12:21

V desátém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie probírá prof. Ctirad Václav Pospíšil stále ještě Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Nyní se věnuje Ježíšovým zázrakům a jeho vědomí vlastní synovské identity, Ježíšovu poslání a veřejnému působení. Premiéra pořadu je v pondělí 13.12.2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 19.12. 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 9. díl

Úvod do christologie 9. díl

4. prosince 2010, 09:30

V devátém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie se prof. Ctirad Václav Pospíšil bude opět věnovat Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Přiblíží nám Hlásání Božího království, jeho univerzalismus a vztah k politickým strukturám světa. Premiéra pořadu je v pondělí 6.12.2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 12.12. 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 8. díl

Úvod do christologie 8. díl

27. listopadu 2010, 16:01

V osmém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie se budeme s prof. Ctiradem Václavem Pospíšilem opět ptát po Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Zajímá nás Ježíšův křest i pokušení na poušti a mesiášské zkoušky. Premiéra pořadu je v pondělí 29.11.2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 5.12.2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 7. díl

Úvod do christologie 7. díl

22. listopadu 2010, 15:53

V sedmém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie hovoří prof. Ctirad Václav Pospíšil o předvelikonočním Ježíši. Premiéra je v pondělí 22.11.2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 28.11.2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 6. díl

Úvod do christologie 6. díl

15. listopadu 2010, 15:44

V šestém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie hovoří profesor Ctirad Václav Pospíšil opět o Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Sleduje základní charakteristiky některých novozákonních christologií. Premiéra byla v pondělí 15.11.2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 21.11.2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 5. díl

Úvod do christologie 5. díl

14. listopadu 2010, 03:33

V pátém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie bude profesor Ctirad Václav Pospíšil opět hovořit o Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Tentokrát otevírá téma Povelikonoční víra a tři modely christologické reflexe. Premiéra je v pondělí 8. 11. 2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 14. 11. 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 4. díl

Úvod do christologie 4. díl

31. října 2010, 08:00

Ve čtvrtém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie pátráme po tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. Mesiášské naděje v judaismu Ježíšovy doby nám ve výkladu vysvětlí profesor Ctirad Václav Pospíšil. Premiéra je v pondělí 01.11.2010 v 16 hodin. Druhá repríza v neděli 07.11.2010 v 10.30 hodin.

 

Úvod do christologie 3. díl

Úvod do christologie 3. díl

30. října 2010, 15:06

Ve třetím pořadu vzdělávacího cyklu otevře profesor Ctirad Václav Pospíšil velkou kapitolu o Tajemství Ježíše Krista v Písmu. V prvním oddílu kapitoly se věnuje Starozákonním předpokladům christologie. Nejprve vztahu mezi Starým a Novým zákonem. Premiéra pořadu byla v pondělí 25.10.2010 v 16 hodin. Repríza v neděli 31.10.2010 v 10.30 hodin.  

Úvod do christologie 2. díl

Úvod do christologie 2. díl

16. října 2010, 09:51

Ve druhém pořadu vzdělávacího cyklu  bude prof. Ctirad Václav Pospíšil odpovídat na vztah christologie a spirituality. Jaký vztah má christologie k praktickému životu člověka ve víře. Poznáme, že bez víry a bez vážného usilování o prožívání osobního vztahu ke Kristu by christologie byla jen akademickým uvažováním. Christologická ortodoxie v plném slova smyslu není možná bez „kristovské“ ortopraxe. O tom svědčí třeba i tzv.  „teologie srdce“. Tradice, která vidí hlubokou souvislost mezi Prologem Janova evangelia a gestem sklonění se učedníka, kterého Ježíš miloval, k Mistrovu srdci ve večeřadle. Premiéra 18.10.2010 v 16 hodin. Repríza 24.10.2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 1. díl

Úvod do christologie 1. díl

16. října 2010, 09:41

V prvním pořadu vzdělávacího cyklu se budeme ptát: Co je christologie? - Nejprostší odpovědí je tvrzení, že christologie je tou částí křesťanské teologie, která se věnuje tajemství osoby a díla Ježíše z Nazareta. Je v zásadě výpovědí víry o Ježíši z Nazareta vyznávaném jako Pán a Kristus, jako spása a naděje člověka a světa. Prof. Ctirad Václav Pospíšil nám v pořadu ještě přiblíží některé druhy christologie: biblickou, pneumatologickou, tzv. vysokou a nízkou, ontologickou, funkcionální a další. Zvláště se bude věnovat patristické christologii, v níž se zabýváme přínosem církevních otců. Premiéra je 11. 10.2010 v 16 hodin. Repríza 17.10.2010 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie

Úvod do christologie

11. října 2010, 08:11

Úvod do christologie – to je nový vzdělávací cyklus, kterým posluchače Proglasu opět bude provázet prof. dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 25 pořadech se budeme setkávat nad jeho monografií „Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel“. Půjdeme s ním cestou životního příběhu Muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V pražském Studiu Kristián pořady připravila Jana Beránková. Premiéry budou od 11. října 2010 vždy v pondělí v 16 hodin. Opakování následující čtvrtek pět minut po půlnoci a pak v neděli v 10.30.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro violoncello a klavír opus 15 (1918) - Allegro agitato; Autor: Jirák Karel Boleslav; Sóla: Hanousek Jiří - violoncello, Novotná Eliška - klavír
02:00Křesťan a svět
02:25Písně
03:00Folklorní okénko
03:58Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Ranní magazín

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony