Úvod do christologie

Také tímto vzdělávacím cyklem provázel posluchače Proglasu profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 25 pořadech jsme se setkali nad jeho monografií „Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel“. V pražském Studiu Kristián cyklus připravila Jana Beránková.

Dotýkání světla – démoni a exorcisté

Dotýkání světla – démoni a exorcisté

7. září 2012, 16:44

Co víme o existenci ďábla?  Co zmohou exorcisté? Nad ožehavým tématem se v pořadu Dotýkání světla zamýšlí  Prof. Ctirad Václav Pospíšil. Premiéra je v pondělí 10.09.2012 ve 22 hodin. Repríza následující čtvrtek v 16 hodin.

Úvod do christologie  25. díl

Úvod do christologie  25. díl

31. března 2011, 16:48

Ve dvacátém pátém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky uzavírá profesor Ctirad Václav Pospíšil setkávání nad monografií Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. V závěrečném pořadu představuje Základní kategorie soteriologického významu Ježíšova kříže. Premiéra pořadu byla 28. 03. 2011 v  16  hodin. Repriza pořadu je v neděli 03.04.2011 v 10.30 hodin. Záznam všech pořadů najdete v audioarchivu Proglasu.   

Úvod do christologie 24. díl

Úvod do christologie 24. díl

19. března 2011, 16:02

Ve dvacátém čtvrtém díle vzdělávací řady z dogmatiky se profesor Ctirad Václav Pospíšil bude věnovat otázkám Koncentrace soteriologického významu v události Kristova kříže. Předposlední z cyklu pořadů má premiéru v pondělí v pondělí 21. 03. 2011 v  16  hodin. Výklad můžete znovu poslouchat následující neděli v 10.30 hodin. Záznam najdete v archivu Proglasu.  

Úvod do christologie 23. díl

Úvod do christologie 23. díl

13. března 2011, 11:18

Ve dvacátém třetím díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky jsme stále v páté části nadepsané Základní stavební kameny soteriologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil tentokrát probere Dějiny spásy. Premiéra je připravena na  pondělí 14. 03. 2011  v  16  hodin. Pořad můžete znovu poslouchat následující neděli v 10.30 hodin nebo v audioarchivu.  

Úvod do christologie 22. díl

Úvod do christologie 22. díl

6. března 2011, 13:28

Ve dvacátém druhém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky opět probíráme Základní stavební kameny soteriologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát vysvětlí téma Spása „podle člověka“ a  spása „podle Boha“. Premiéru sledujte v pondělí  07. 03.2011 v 16  hodin. Pořad opakujeme následující neděli v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 21. díl

Úvod do christologie 21. díl

27. února 2011, 12:35

Ve dvacátém prvním díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky otevíráme závěrečnou velkou kapitolu knihy "Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel". Profesor Ctirad Václav Pospíšil v ní vysvětluje Základní stavební kameny soteriologické reflexe. V tomto pořadu vymezuje téma poměru mezi soteriologií a christologií  a předestírá tajemství jednoty Ježíšovy osoby a spasitelského díla. Premiéra je v pondělí 28. února 2011 v 16 hodin. Pořad opakujeme následující neděli v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 20. díl

Úvod do christologie 20. díl

20. února 2011, 12:49

Ve dvacátém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky dnes uzavíráme kapitolu nazvanou Základní kameny christologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil bude hovořit o rozvoji Ježíšova vědomí a poznání vlastní osobní identity. Premiéra je v pondělí 21. února 2011 v 16 hodin. Pořad opakujeme následující neděli v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 19. díl

Úvod do christologie 19. díl

12. února 2011, 15:11

V devatenáctém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky probíráme stále Základní kameny christologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil v něm vysvětlí kapitoly nadepsané: Teologický význam panenského početíDvě podoby kenóze Syna Božího. Premiéra je v pondělí 14. února 2011 v 16 hodin. Pořad opakujeme následující neděli v 10.30 hodin. 

Úvod do christologie 18. díl

Úvod do christologie 18. díl

6. února 2011, 14:21

V osmnáctém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky budeme opět sledovat výklad obsáhlé kapitoly nadepsané Základní kameny christologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil dnes vysvětlí téma Věčnost – „preexistence“ Slova. Premiéra je 7. února 2011 v 16 hodin. Reprízu vysíláme následující neděli v 10.30 hodin. 

Úvod do christologie 17. díl

Úvod do christologie 17. díl

29. ledna 2011, 13:15

V sedmnáctém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky začne profesor Ctirad Václav Pospíšil s výkladem obsáhlé kapitoly nadepsané Základní kameny christologické reflexe. Tématem tohoto pořadu je Tajemství vtělení. Premiéra je v pondělí 31. 1. 2011 v 16 hodin. Reprízu vysíláme následující neděli v 10.30 hodin. 

Úvod do christologie 16. díl

Úvod do christologie 16. díl

22. ledna 2011, 13:47

 V šestnáctém díle vzdělávacího cyklu uzavírá profesor Ctirad Václav Pospíšil výklad kapitoly Patristická christologie. Věnuje se tématům Druhý konstantinopolský koncil Božská a lidská vůle vtěleného Slova. Premiéru pořadu uvádíme v pondělí 24. 1. 2011 v 16 hodin. Reprízu vysíláme následující neděli v 10.30 hodin. 

Úvod do christologie 15. díl

Úvod do christologie 15. díl

17. ledna 2011, 13:03

V patnáctém díle vzdělávacího cyklu Úvod do christologie bude profesor Ctirad Václav Pospíšil hovořit o Chalcedonském koncilu a jeho přínosu pro christologii. Premiéru pořadu uvádíme v pondělí 17. 1. 2011 v 16 hodin. Reprízu vysíláme v neděli v 10.30 hodin. 

Úvod do christologie 14. díl

Úvod do christologie 14. díl

9. ledna 2011, 14:27

Ve čtrnáctém díle vzdělávacího cyklu Úvod do christologie se věnujeme opět třetí části nadepsané Patristická christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil bude probírat christologii velkých koncilů křesťanského starověku. Premiéru pořadu nabízíme v pondělí 10.1.2011 v 16 hodin. Reprízu naladíte v neděli 16.1.2011 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 13. díl

Úvod do christologie 13. díl

1. ledna 2011, 12:51

Ve třináctém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie jsme opět ve třetí části monografie nadepsané Patristická christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil se nyní zaměří na christologii velkých teologů 2. a 3. století. Ireneje z Lyonu, Klementa Alexandrijského, Tertuliána a Origena. Premiéra je v pondělí 3.1.2011 v 16 hodin. Reprízu naladíte v neděli 9.1.2011 v 10.30 hodin.

Úvod do christologie 12. díl

Úvod do christologie 12. díl

25. prosince 2010, 13:01

Ve dvanáctém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie nás čeká třetí část monografie nadepsaná Patristická christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám nejprve představí židokřesťanskou christologii druhého století. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí 27.12.2010 v 16 hodin. Reprízu naladíte v neděli 02.01.2011 v 10.30 hodin.

NyníDuchovní hudba
Skladba: Missa Bruxellensis XXIII vocum - Credo; Autor: Biber Heinrich Ignaz Franz von; Dirigent: Savall Jordi; Soubor: La capella reial de Catalunya
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Vzdělávací cyklus
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony