Královehradecké studio Vojtěch

Vzpomínky vojenského pilota - 2. část

Vzpomínky vojenského pilota - 2. část

30. listopadu 2010, 05:31

Pan Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915 v Hrachovišti. Po ukončení studia na gymnáziu v Novém Mestě nad Váhom absolvoval letecký výcvik v rámci akce 1000 nových pilotů republice. S panem Imrichem Gablechem si bude povídat P. Tomáš Rastislv Höger, O.Praem., z královéhradeckého studia Vojtěch v úterý 30. 11. 2010 ve 22.00 hodin. Reprízu naladíte v pondělí 6. prosince 2010 v 9.30.

10 let od smrti pana opata Víta Tajovského, O.Praem.

10 let od smrti pana opata Víta Tajovského, O.Praem.

17. srpna 2010, 06:17

Jedna z největších osobností želivského kláštera, opat Vít Bohumil Tajovský, zemřel před více než 10 lety, přesněji 11. 12. 1999. Dnes 17. 8. ve 22.00 hod. si P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem.

Vojenský kaplan v Královéhradecké diecézi

Vojenský kaplan v Královéhradecké diecézi

18. července 2010, 15:00

Vojenský kaplan má stejně jako každý voják z povolání pevně stanovenou funkční náplň, která mu mimo jiné upřesňuje jeho povinnosti a kompetence. Jednoho vojenského kaplana si do studia Vojtěch pozval P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem, aby si o duchovní službě v armádě ČR popovídal s katolickým knězem, nadporučíkem Petrem Šabakou, vojenským kaplanem na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Premiéra: v úterý 20. 7. 2010 ve 22.00 hod.

Podlipnické kostely

Podlipnické kostely

9. července 2010, 07:09

O víkendu 10. a 11. července 2010 pořádá občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů dvacátý jubilejní Den pro podlipnické kostely, spojený se Svatomarkétskou loukovskou poutí. Naši dvacátou, „výroční“, akci na podporu tří vysočinských gotických kostelíků pořádme pro širokou veřejnost tentokrát o víkendu před svatou Markétou. Budeme „oslavovat“ po oba víkendové dny, dodávají pro radio Proglas Magdalena Bartáková a Vlaďka Bartáková, členky sdružení Přátelé podlipnických kostelů.

ERA - Evropská Rogacionistická Asociace

ERA - Evropská Rogacionistická Asociace

22. června 2010, 06:57

ERA (Evropská Rogacionistická Asociace) je evropské hnutí křesťanské mládeže založené roku 1989 v Itálii otcem Gaetanem Lo Russo (RCJ). Toto laické hnutí je duchovně vedené kongregací otců Rogacionistů Srdce Ježíšova, následovníků odkazu svatého Anibala Maria di Francia. Cílem jak kongregace, tak i asociace, je pomoci mladým při hledání jejich povolání. Kam mě Pán volá? Kde je mé místo v církvi, ve světě? O ERA Česká republika se dozvíte z vysílaní Proglasu dnes ve 22.00 hod. nebo v repríze v pondělí 28. 6. 2010 v 9:30 hod.

Českomoravská Fatima a Fatimský apoštolát

Českomoravská Fatima a Fatimský apoštolát

24. května 2010, 00:01

Koclířov na Svitavsku je střediskem Fatimského apoštolátu a Českomoravské Fatimy. Do Koclířova se podíval P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem. z královéhradeckého studia Vojtěch, aby si popovídal s P. Pavlem Dokládalem, národním prezidentem hnutí, o Českomoravské Fatimě a Fatimském apoštolátu.

Kolpingovo dílo ve Věžnici

Kolpingovo dílo ve Věžnici

25. dubna 2010, 23:21

Kolpingovo dílo ve Věžnici na Havlíčkobrodsku bylo založeno 17. 10. 2003. V současnosti má 43 členů. Od svého založení se snaží o obnovu kulturních a společenských aktivit v obci. Své aktivity členové KR zaměřili na dvě oblasti: 1) obnova tradic a aktivní zapojení se dětí a mládeže do této činnosti, 2) podpora kulturních a sportovních dovedností dětí.

Nemocniční duchovní služba v královéhradecké diecézi

Nemocniční duchovní služba v královéhradecké diecézi

16. února 2010, 06:48

Nemocniční kaplan pečuje o pacienty a také o jejich příbuzné. Úkolem nemocničního kaplana je starostlivost o duchovní potřeby pacientů, ale také může pomoci i nevěřícím v jejich obavách, praktických problémech vyplývajících z jejich pobytu v nemocnici apod. Nemocniční kaplan v sobě zahrnuje nejen základní dovednosti duchovního, ale i psychologa a sociálního pracovníka "v terénu", aniž by ovšem zasahoval do kompetencí lékařů. S koordinátorem o. Jarosławem Furtanem si bude povídat P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem., ze studia Vojtěch, v úterý 16. února 2010 ve 22.00.

Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa

18. ledna 2010, 06:22

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je největším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Domov toto poslání naplňuje již od svého vzniku v roce 2001 tím, že jako jediné lůžkové zařízení v ČR pomáhá nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou žít spokojený a smysluplný život. Mezi personál a nemocné se vydal P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem., ze studia Vojtěch. Povídaní o Domově si můžete poslechnout v úterý 19. 1. 2010 od 22.00.

Vánoce - počátek vyvracející nicotu

Vánoce - počátek vyvracející nicotu

21. prosince 2009, 14:28

Jaké by to bylo, kdybychom neměli Vánoce ani jiné svátky? Přemohla by nás všednost, popřeli bychom svůj počátek a konec. - Vánoční zamyšlení studia Vojtěch připravil Vojtěch Macek.

Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou

Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou

27. října 2009, 00:06

Redaktor královéhradeckého studia Vojtěch P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem. překročil práh věznice ve Světlé nad Sázavou. Svůj trest zde vykonávají ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody především v kategoriích ostraha, dozor a mladiství. O tom, jak se žije ve věznici maminkám s dětmi, si můžete vyslechnout v úterý 27. 10. 2009 ve 22 hodin, nebo v reprize v pondělí 2. 11. 2009 v 9.30.

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře

2. září 2009, 00:14

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře se nachází na úpatí Železných hor, 5 km od Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Byl založen 2. 3. 1952.

Bohuslav Martinů a jeho rodná farnost Polička

Bohuslav Martinů a jeho rodná farnost Polička

28. července 2009, 23:35

Letos si připomínáme 50 let od smrti českého hudebního skladatele moderny 20. století Bohuslava Martinů.

860 let premonstrátů v Želivě

860 let premonstrátů v Želivě

15. června 2009, 23:04

Želiv, co všechno se člověku vybaví v paměti, když slyší toto jméno? Psychiatrická a protialkoholní léčebna, krásný kraj v lůně Českomoravské vrchoviny s nádhernou přírodou, lesy a koupáním, "Údolí štěstí" nebo internační tábor pro nepohodlné kněze a řeholníky, stavitelský skvost Jana Blažeje Santiniho či premonstrátský klášter? Záleží na věku a zájmech člověka, ale to všechno je Želiv, vzpomínaný s láskou a někdy i s bolestí v srdci.

Zvoneček - malá škola sborového spěvu

Zvoneček - malá škola sborového spěvu

20. května 2009, 08:37

Výuka ve Zvonečku je zaměřena na rozvoj dětského hlasu, přechodu z mluvní do zpěvní polohy. Tato výuka je prováděna formou hudebních her s ohledem na zvláštnosti dětského hlasu.