Dotýkání světla

Uvádí do sprituality jednotlivých světců, Božích přátel i celých hnutí a komunit. Poskytuje také podněty k přemýšlení a rozjímání o tajemstvích křesťanské víry. 

Podněty k prohloubení života víry přinášíme vždy v pátek od 20.15. Pokud vám tento čas nevyhovuje pořady opakujeme v neděli v 17.30. Vše naleznete v audioarchivu.

Odpovídá: PMik

Dotýkání světla - Marios Christou

Dotýkání světla - Marios Christou

27. září 2013, 17:13

je zakladatelem a uměleckým vedoucím sdružení Filokallia a festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos. O svém životě, studiích a práci hovoří v pátek 27. 09. 2013 od 22. hodin. Repriza pořadu je v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - dominikánky

Dotýkání světla - dominikánky

20. září 2013, 15:11

Svou cestu do České kongregace sester dominikánek představuje SM Bernadetta Prášková OP, vedoucí Katolického domova studujících v Praze. Premiéra pořadu je v pátek 20. září 2013 ve 22 hodin. Repriza je v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - Immaculata

Dotýkání světla - Immaculata

6. září 2013, 10:30

Br. Bogdan Heczko OFMConv,   provinční asistent pro Militia Immaculatae představuje Církevní hnutí Rytířstvo Neposkvrněné a časopis Immaculata. Premiéra je v pátek 6. září 2013 ve 22 hodin. Repriza v neděli v 17. 30 hodin.

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

26. srpna 2013, 13:30

je přístupný v červenci a srpnu denně od devíti hodin díky dobrovolníkům působícím v o.s. Pod střechou. Jeho zakladatel Jiří Schierl, hudebník Petr Linhart a další příznivci Živých Skoků budou hovořit v relaci Studia Kristián ve čtvrtek 22. 08. 2013 od 22 hodin. Pořad opakujeme v pondělí v 16. 30 hodin.

Dotýkání světla - Skoky u Žlutic

Dotýkání světla - Skoky u Žlutic

16. srpna 2013, 11:19

O duchovním oživení kdysi slavného mariánského poutního místa na Karlovarsku hovoří P. Ing. Vladimír Slámečka, rektor ADS ČVUT Praha. Premiéra je v pátek 16. srpna 2013 ve 22 hodin, repríza v neděli v 17. 30 hodin.

Cyklus Křesťanské ctnosti v audioarchivu

Cyklus Křesťanské ctnosti v audioarchivu

2. června 2013, 14:00

Osmidílný cyklus přiblížil posluchačům význam křesťanských ctností. Každý jeden z osmi dílů nás provedl  tajemstvím jedné z božských (víra, naděje, láska) nebo přirozených křesťanských ctností (moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost).

Dotýkání světla - Olivier Clément -  "Jiné slunce"

Dotýkání světla - Olivier Clément -  "Jiné slunce"

29. března 2013, 12:08

Významného pravoslavného teologa představuje doc. Karel Sládek z KTF UK v Praze. Premiéru pořadu uvádíme na Bílou sobotu 30. března 2013 v 18.15 hodin.

Rozjímání o vykoupení

Rozjímání o vykoupení

25. března 2013, 08:52

Po slavení liturgie během tridua se lidé chodívají modlit do "Getseman" či k "Božímu hrobu". Příprava na znovuprožití Kristovy křížové cesty po Jeho boku od nás vyžaduje zastavení se a rozjímání nad Ježíšovým jednáním.

Hospodine, věděl jsem, že tě jímá lítost nad každým zlem!

Hospodine, věděl jsem, že tě jímá lítost nad každým zlem!

21. března 2013, 16:39

Slova proroka Jonáše v nadpisu nejsou překvapivě chválou Boha, ale výčitkou. Jonáš musel hlásat Boží slovo Ninivanům. Ti pak činili pokání a byli zachráněni. Proroka to ale tak zklamalo, že víc toužil po smrti než po životě s nesmírně milosrdným Hospodinem.

Dotýkání světla - Paulínky 1. díl

Dotýkání světla - Paulínky 1. díl

18. března 2013, 14:21

O spiritualitě a formaci řeholních sester v Kongregaci Dcer sv. Pavla (FSP) - Paulínek hovoří S. Anna Mátiková a S. Andrea Hýblová. Premiéra je v úterý 19. 03. 2013 ve 22 hodin. Pořad opakujeme v pondělí 25. 03. 2013 v 9.30 hodin.