Dotýkání světla

Uvádí do sprituality jednotlivých světců, Božích přátel i celých hnutí a komunit. Poskytuje také podněty k přemýšlení a rozjímání o tajemstvích křesťanské víry. 

Podněty k prohloubení života víry přinášíme vždy v sobotu od 20.15, reprízujeme v neděli v 16.55. Starší pořady naleznete v audioarchivu.

Dotýkání světla - Křesťanská mystika 3

Dotýkání světla - Křesťanská mystika 3

23. května 2014, 14:46

bude zajímat doc. Karla Sládka z KTF UK ve třetí části hovorů o základních tématech spirituální teologie. Premiéra je 23. 05. 2014 ve 22 hodin. Repriza je v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - Křesťanská duchovní zkušenost 2

Dotýkání světla - Křesťanská duchovní zkušenost 2

16. května 2014, 15:11

To je téma druhých hovorů o spiritualitě s doc. Karlem Sládkem z KTF UK v Praze. Premiéra je 16. 05. 2014 ve 22 hodin. Repriza je následující neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk 1

Dotýkání světla - Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk 1

9. května 2014, 09:50

to je název prvního setkání se základními tématy spirituální teologie, která s námi bude probírat doc. Karel Sládek z KTF UK v Praze. Premiéra je dnes 9. května 2014 ve 22 hodin. Repriza je v neděli v 17. 30 hodin.

Dotýkání světla - ŘF Praha-Strašnice

Dotýkání světla - ŘF Praha-Strašnice

4. května 2014, 12:39

V červnu 2014 si připomene posvěcení svého nového kostela "Neposkvrněného početí Panny Marie". O historii farnosti a stvaby kostela hovoří Karel Duchek, místopředseda Farní rady. Premiéra v pátek 2. 5. 2014, repríza v neděli 4. 5. 2014 v 17.30 hodin.

Jsem s vámi po všechny dny

23. dubna 2014, 05:00

Takto nás Ježíš uklidňuje a ujišťuje v závěru Matoušova evangelia.

Kde je, smrti, tvé vítězství?

Kde je, smrti, tvé vítězství?

17. dubna 2014, 05:00

Ptá se provokativně apoštol Pavel v 15. kapitole svého 1. listu Korintským.

Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel

Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel

9. dubna 2014, 05:00

Postní rozhovory o biblických hrdinech a mučednících uzavřeme zamyšlením nad osobou apoštola Pavla.

Bůh posílí své služebníky – Tři mládenci v peci

2. dubna 2014, 13:11

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu. Všichni se jí museli klanět, jinak by přišli o život v ohnivé peci. Čteme ve starozákonní knize Daniel.

Bůh posílí své služebníky – Umučení sedmi synů

Bůh posílí své služebníky – Umučení sedmi synů

26. března 2014, 05:00

Druhá kniha Makabejská vypráví opravdu krutý příběh o umučení sedmi bratrů a jejich matky syrským králem Antiochem Epifanem, protože nechtěli přestoupit Zákon a jíst jim zakázané vepřové maso.

Bůh posílí své služebníky – Jeremiáš

Bůh posílí své služebníky – Jeremiáš

19. března 2014, 05:00

Jeremiáš prorokoval o zničení Jeruzaléma a vítězství Babylonské říše. Nejprve nabádal k obrácení. Pak bylo pozdě, tak nabádal k přijetí trestu a obrácení.