Dotýkání světla

Uvádí do sprituality jednotlivých světců, Božích přátel i celých hnutí a komunit. Poskytuje také podněty k přemýšlení a rozjímání o tajemstvích křesťanské víry. 

Podněty k prohloubení života víry přinášíme vždy v pátek od 20.15. Pokud vám tento čas nevyhovuje pořady opakujeme v neděli v 17.30. Vše naleznete v audioarchivu.

Odpovídá: PaMik

Kde je, smrti, tvé vítězství?

Kde je, smrti, tvé vítězství?

17. dubna 2014, 05:00

Ptá se provokativně apoštol Pavel v 15. kapitole svého 1. listu Korintským.

Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel

Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel

9. dubna 2014, 05:00

Postní rozhovory o biblických hrdinech a mučednících uzavřeme zamyšlením nad osobou apoštola Pavla.

Bůh posílí své služebníky – Tři mládenci v peci

2. dubna 2014, 13:11

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu. Všichni se jí museli klanět, jinak by přišli o život v ohnivé peci. Čteme ve starozákonní knize Daniel.

Bůh posílí své služebníky – Umučení sedmi synů

Bůh posílí své služebníky – Umučení sedmi synů

26. března 2014, 05:00

Druhá kniha Makabejská vypráví opravdu krutý příběh o umučení sedmi bratrů a jejich matky syrským králem Antiochem Epifanem, protože nechtěli přestoupit Zákon a jíst jim zakázané vepřové maso.

Bůh posílí své služebníky – Jeremiáš

Bůh posílí své služebníky – Jeremiáš

19. března 2014, 05:00

Jeremiáš prorokoval o zničení Jeruzaléma a vítězství Babylonské říše. Nejprve nabádal k obrácení. Pak bylo pozdě, tak nabádal k přijetí trestu a obrácení.

Bůh posílí své služebníky – Júdit

Bůh posílí své služebníky – Júdit

12. března 2014, 05:00

Júdit byla mladá a velmi krásná vdova, když se rozhodla pomoci svému městu Betúlie. Byla válka, žízeň a hlad.

Bůh posílí své služebníky – Ester

Bůh posílí své služebníky – Ester

3. března 2014, 05:00

Mladá, krásná a odvážná. Taková byla královna Ester.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 9

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 9

26. února 2014, 05:00

Naši cestu po třech kontinentech uzavřeme návštěvou Kamerunu s bratrem Pascalem Fomonyuy.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 8

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 8

19. února 2014, 05:00

Tento díl začíná modlitbou za mír. Bratr Jean-Yves Nary totiž pochází ze Středoafrické republiky, kde dnes umírají lidé ve válce.

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 7

Kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě 7

12. února 2014, 05:00

V Jihoafrické republice platily rasistické zákony do roku 1994. Tehdy bylo našemu hostovi Dominicu Griegovi 16 let.