Dotýkání světla

Uvádí do sprituality jednotlivých světců, Božích přátel i celých hnutí a komunit. Poskytuje také podněty k přemýšlení a rozjímání o tajemstvích křesťanské víry. 

Podněty k prohloubení života víry přinášíme vždy v pátek od 20.15. Pokud vám tento čas nevyhovuje pořady opakujeme v neděli v 17.30. Vše naleznete v audioarchivu.

Odpovídá: PMik

Zrada lidu na poušti

Zrada lidu na poušti

13. března 2013, 15:27

Velice brzy se v Egyptě zapomnělo na to, co pro tuto zemi učinil Hebrej Josef. Celý národ si faraonové podrobili a zotročili. Hospodin povolal Mojžíše a lid z Egypta vyvedl.

Z otroka druhým nejmocnějším mužem světa

Z otroka druhým nejmocnějším mužem světa

5. března 2013, 14:07

To je nikoli pohádka o nějakém "Popelákovi" ale biblické vyprávění o otcem milovaném a bratry nenáviděném Josefovi, který přes zlé úmysly a skutky bratří díky Hospodinu zachránil Izraele před vymřením.

Křik ze Sodomy a Gomory byl tak velký!

Křik ze Sodomy a Gomory byl tak velký!

27. února 2013, 05:00

A hřích lidu byl tak těžký, že Hospodin sestoupil a podíval se, co se děje. Pojďte se i vy podívat s námi ve třetí části postního cyklu Stále poznávám, jak slabý jsem a prázdný, co "donutilo" Boha zničit tato dvě nádherná, vzkvétající a bohatá města.

Příběh o nebetyčné pýše – Bábel

Příběh o nebetyčné pýše – Bábel

20. února 2013, 12:20

Druhá část postního cyklu Stále poznávám jak slabý jsem a prázdný.

Po potopě se rozhodli lidé, tehdy jednotného jazyka, postavit si věž. Ta věž měla sahat až do nebe. Hospodin ale zasáhl a zabránil lidem takové dílo uskutečnit.

Příběh o bratrovraždě – Kain a Ábel

Příběh o bratrovraždě – Kain a Ábel

13. února 2013, 11:42

Zveme vás k poslechu nového postního cyklu Stále poznávám, jak slabý jsem a prázdný.

Postní dobu charakterizuje především postoj kajícnosti hříšného člověka, který se připravuje na opětné přijetí Ježíše Krista. Je to právě lidský hřích, který přivedl Vykupitele k oběti vlastního života za všechny. Pojďte se s námi zamyslet nad hlubinami naší hříšnosti, jak o ní vypráví Písmo.

Dotýkání světla: Mučedník P. Josef Toufar

Dotýkání světla: Mučedník P. Josef Toufar

1. února 2013, 10:09

Pořad Dotýkání světla je věnován osobnosti kněze, který se proti své vůli stal hlavním aktérem událostí, jimiž chtěl komunistický režim diskreditovat katolickou církev v očích veřejnosti - událostí kolem tzv. "čihošťského zázraku". Dvoudílný rozhovor s publicistou a básníkem Milošem Doležalem, autorem knihy "Jako bychom dnes zemřít měli", která je Toufarovou biografií. Druhou část, věnovanou událostem po r. 1945, poslouchejte v pátek 8. února ve 22.00, v repríze potom v neděli 10. února v 17.30.

Rodiče blahoslavené Kláry Badano na Proglasu

Rodiče blahoslavené Kláry Badano na Proglasu

18. ledna 2013, 18:37

V pátek 18. 1.  a o týden později, 25. 1. ve 22.00 uslyšíte v pořadu Dotýkání světla rozhovor a svědectví Marie Teresy a Ruggera Badanových, rodičů blahoslavené Kláry. Není moc svatých, s jejichž rodiči byste si mohli osobně popovídat. Přijměte pozvání k těmto mimořádným relacím. Opakujeme je v následující neděli v 17 h.

Oratoriáni Filipa Neriho v Mikulově?

Oratoriáni Filipa Neriho v Mikulově?

11. ledna 2013, 21:03

V pořadu Dotýkání světla v pátek 11. 1. ve 22.00 a v neděli 13. 1. v 17.30 uslyšíte o odvážném plánu vybudovat Oratoř sv. Filipa Neri v Mikulově. Co si pod tím máme představit?

Romana Odstrčilová

Svátek má: sv. Nikefor / Oldřich

Moderuje: Romana Odstrčilová
NyníBible v liturgii - 2....
Píseň: Pred Tvojou tvárou (2002); Interpret: Novotný Marek, Adamkovičová Denisa; Album: Novotný M., Adamkovičová: Liek pre tento svet
22.30Živý růženec (bolestný)
23.00Duchovní hudba
23.50Duchovní slovo
23.58Simeonovo kantikum
00.00Hymna a chorál Svatý...
00.05Oktáva

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony