Dějiny křesťanského výtvarného umění

Historik umění Prof. Jan Royt nás ve dvanácti pořadech seznamuje s hlavními epochami dějin křesťanského výtvarného umění. Po raně křesťanském umění antiky představí období merovejské, karolinské a otonské ve středoevropském prostoru. Vzpomene také naše země v době románské, gotické, vrcholném středověku, renesanci, manýrismu, baroku, klasicismu i tvorbě 19. a 20. století.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 12. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 12. díl

3. července 2017, 12:59

Klasicismus a tvorba 20. století - to je téma závěrečného dílu cyklu s historikem umění prof. Janem Roytem, CSc.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 11. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 11. díl

26. června 2017, 10:20

S barokním uměním v českých zemích vás seznámí prof. Jan Royt CSc. v předposledním pořadu vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění. Nejen s chrámy a kostely, ale také s poutními místy, která zdobí díla barokních sochařů a malířů.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 10. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 10. díl

19. června 2017, 13:43

Barokní umění, také jako projev nové epochy katolicismu po Tridentském koncilu, představí prof. Jan Royt v desátém pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 9. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 9. díl

12. června 2017, 08:00

V devátém pořadu vzdělávacího cyklu se prof. Jan Royt CSc. zaměří na renesanci v Itálii. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 8. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 8. díl

5. června 2017, 08:38

V osmé části vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění nám historik umění prof. Jan Royt CSc. představí zrod renezančního uměleckého proudu v zaalpských zemích.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 7. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 7. díl

29. května 2017, 12:42

V sedmém pořadu vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění nás prof. Jan Royt, CSc. upozorní na zajímavé památky gotiky v Čechách a na Moravě. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 6. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 6. díl

22. května 2017, 12:33

V šestém pořadu vzdělávacího cyklu s historikem umění prof. Janem Roytem navštívíme kolébku gotických katedrál ve Francii, ale i jejich ozvěny v Německu a Itálii. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 5. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 5. díl

15. května 2017, 08:17

Profesor Jan Royt se v pátém pořadu vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění zaměří na památky z doby 11. a 12. století ve Francii, Itálii, Španělsku a v Čechách. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 4. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 4. díl

7. května 2017, 14:48

Ve čtvrtém pořadu bude prof. Jan Royt hovořit o umění předrománském a době, kdy velkou roli ve vzdělanosti a umění hrají benediktinské kláštery. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 3. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 3. díl

30. dubna 2017, 20:49

Ve třetím pořadu dokončí prof. Jan Royt výklad o raně křesťanském umění. Zaměří se zejména na památky v Milánu, Raveně a Konstantinopoli. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 2. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 2. díl

23. dubna 2017, 15:21

Ve druhém pořadu vzdělávacího cyklu se bude Prof. Jan Royt zabývat zrozením křesťanského umění zejména v antickém Římě. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 1. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 1. díl

16. dubna 2017, 09:00

V prvním pořadu vzdělávacího cyklu začneme tím, co křesťanskému umění předcházelo - od pravěku, přes Egypt a kultury Východu až k antice.