Dějiny křesťanského výtvarného umění

Historik umění Prof. Jan Royt nás ve dvanácti pořadech seznamuje s hlavními epochami dějin křesťanského výtvarného umění. Po raně křesťanském umění antiky představí období merovejské, karolinské a otonské ve středoevropském prostoru. Vzpomene také naše země v době románské, gotické, vrcholném středověku, renesanci, manýrismu, baroku, klasicismu i tvorbě 19. a 20. století.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 12. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 12. díl

23. července 2019, 16:00

Klasicismus a tvorba 20. století - to je téma závěrečného dílu cyklu s historikem umění prof. Janem Roytem, CSc, který naladíte ve čtvrtek 25. července 2019 ve čtyři hodiny odpoledne.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 11. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 11. díl

16. července 2019, 16:00

S barokním uměním v českých zemích vás seznámí prof. Jan Royt CSc. v předposledním pořadu vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění. Nejen s chrámy a kostely, ale také s poutními místy, která zdobí díla barokních sochařů a malířů. Poslouchejte ve čtvrtek 18. července v 16 hodin.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 10. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 10. díl

2. července 2019, 16:00

Barokní umění, také jako projev nové epochy katolicismu po Tridentském koncilu, představí prof. Jan Royt v desátém pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu ve čtvrtek 4. července 2019 v 16 hodin.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 9. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 9. díl

26. června 2019, 13:00

V devátém pořadu vzdělávacího cyklu se ve čtvrtek 27. června ve čtyři hodiny odpoledne prof. Jan Royt CSc. zaměří na renesanci v Itálii. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 8. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 8. díl

19. června 2019, 16:00

V osmé části vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění nám historik umění prof. Jan Royt CSc. představí zrod renezančního uměleckého proudu v zaalpských zemích. Poslouchejte ve čtvrtek 20. června od 16. hodiny.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 7. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 7. díl

12. června 2019, 13:38

V sedmém pořadu vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění vás ve čtvrtek 13. června prof. Jan Royt, CSc. upozorní na zajímavé památky gotiky v Čechách a na Moravě. Poslouchejte od 16. hodiny.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 6. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 6. díl

5. června 2019, 13:36

V šestém pořadu vzdělávacího cyklu s historikem umění prof. Janem Roytem navštívíme ve čtvrtek 6. června v 16 hodiny kolébku gotických katedrál ve Francii, ale i jejich ozvěny v Německu a Itálii. 

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 5. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 5. díl

28. května 2019, 08:17

Profesor Jan Royt se v pátém pořadu vzdělávacího cyklu Dějiny křesťanského výtvarného umění zaměří na památky z doby 11. a 12. století ve Francii, Itálii, Španělsku a v Čechách. Poslouchejte ve čtvrtek 30. května ve čtyři hodiny odpoledne.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 4. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 4. díl

22. května 2019, 16:00

Ve čtvrtém pořadu bude prof. Jan Royt hovořit o umění předrománském a době, kdy velkou roli ve vzdělanosti a umění hrají benediktinské kláštery. Poslouchejte ve čtvrtek 23. května od 16. hodiny.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 3. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 3. díl

16. května 2019, 08:00

Ve třetím pořadu dokončí prof. Jan Royt výklad o raně křesťanském umění. Zaměří se zejména na památky v Milánu, Raveně a Konstantinopoli. Naladíte ve čtvrtek 16. května ve čtyři hodiny odpoledne.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 2. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 2. díl

9. května 2019, 08:00

Ve druhém pořadu vzdělávacího cyklu se bude Prof. Jan Royt zabývat zrozením křesťanského umění zejména v antickém Římě. Poslouchejte ve čtvrtek 9. května od 16. hodiny.

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 1. díl

Dějiny křesťanského výtvarného umění – 1. díl

2. května 2019, 09:45

V prvním pořadu vzdělávacího cyklu začneme tím, co křesťanskému umění předcházelo - od pravěku, přes Egypt a kultury Východu až k antice. Vzdělávací cyklus reprízujeme od 2. května 2019. Poslouchejte vždy ve čtvrtek od 16. hodiny.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Proglas potřebuje podpořit!

Děkujeme za podporu Proglasu, milí posluchači!

SMS