Katecheze v dějinách a současnosti

Vzdělávací cyklus s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. vás uvede do problematiky současné katecheze. V prvních dílech se podíváme na historický vývoj forem předávání víry. Poté se zaměříme na současné předpoklady pro výchovu ve víře, úlohu Božího slova v katechezi, základní úkoly katecheze a vztah mezi výukou náboženství ve škole a katechezí. Poslední díly vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice budou patřit rozhovorům o novém pojetí křesťanské iniciace jak u dětí, tak u dospělých a spolupráci rodičů při katechizaci.

Katecheze v dějinách a současnosti, 10. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 10. díl

2. prosince 2011, 05:00

Pokud budeme pátrat po tom, jak vznikla Bible, jak se proroci dostali ke svému povolání, zjistíme, že tomu předcházela určitá příprava: modlitbou, hledáním, hlubokými zážitky. Dnes takové přípravě říkáme náboženská zkušenost.

Katecheze v dějinách a současnosti, 9. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 9. díl

25. listopadu 2011, 05:00

Máme-li přiblížit Boží slovo dnešnímu člověku, pak musíme zohlednit jednotlivé charakteristiky tohoto slova. V předchozím dílu jsme zmínili historicitu Božího slova. Nyní se zaměříme na antropologickou a pneumatologickou vlastnost Božího slova. Premiéru naladíte 28. listopadu 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 1. prosince v 00.05 a 4. prosince v 10.30).

Katecheze v dějinách a současnosti, 8. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 8. díl

18. listopadu 2011, 05:00

Slouží církev Božímu slovu právě katechezí? V rámci služby Božímu slovu v církvi rozlišujeme mezi třemi momenty: kerygma (první hlásání), katecheze a homilie. Katecheze tedy není alfou a omegou zmíněné služby, ale zároveň má nezastupitelnou roli.

Katecheze v dějinách a současnosti, 7. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 7. díl

11. listopadu 2011, 05:00

Tentokrát budeme mluvit o identitě katecheze. Ta stojí na třech pilířích: Boží slovo, víra a církev. Během II. vatikánského koncilu došlo k velké změně v jejich pojetí. Jaký dopad to má na katechezi si povíme 14. listopadu 2011 v 16.00. Naším hostem bude opět doc. Dr. Ludvík Dřímal.

Katecheze v dějinách a současnosti, 6. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 6. díl

4. listopadu 2011, 05:00

V předchozích pořadech jsme udělali "sondu" do dějin katecheze církve. Nastal tedy čas zaměřit se na současný stav katecheze. V různých zemích a kulturách je situace rozdílná. Po všeobecném úvodu se proto s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. zaměříme přímo na naši českou katechezi. Uslyšíte 7. listopadu 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 10. listopadu v 00.05 a 13. listopadu v 10.30).

Katecheze v dějinách a současnosti, 5. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 5. díl

27. října 2011, 05:00

Tentokrát se zaměříme na význam evnagelizace. Hovořit o evangelizaci v cyklu věnovanému katechetice a katechezi může někomu připadat spíše jako odbočení od tématu. Evangelizace se totiž obrací na ty, kdo nevěří v Ježíše Krista, kdežto katecheze již počítá s křesťanskou vírou.

Katecheze v dějinách a současnosti, 4. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 4. díl

21. října 2011, 05:00

V předchozí části jsme hovořili o dvou etapách katecheze: etapa katechismu a etapa katechetického hnutí. Zbývá se tedy zaměřit na třetí a poslední etapu: dějiny katecheze v novověku. Uslyšíte 24. října 2011 v 16.00 hodin.

Katecheze v dějinách a současnosti, 3. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 3. díl

14. října 2011, 05:00

Začátek novověku se v oblasti katecheze stal začátkem tzv. éry katechismu. Souvisí to mj. s reformací a protireformací. Mezi první autory katechismu v tištěné podobě patří Martin Luther. Reagoval tak na zoufalý stav náboženské vzdělanosti laiků i významné části duchovenstva.

Katecheze v dějinách a současnosti, 2. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 2. díl

6. října 2011, 11:35

Tématem druhého dílu vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice jsou formy katecheze v dějinách. Zaměříme se především na dobu od vzniku církve po středověk. Premiéru pořadu naladíte v pondělí 10. října 2011 v 16.00.

Katecheze v dějinách a současnosti, 1. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 1. díl

29. září 2011, 06:00

Zveme vás k poslechu nového vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice. Premiéru úvodní část naladíte již 3. října 2011 v 16.00. Celým 25dílným cyklem provází doc. Dr. Ludvík Dřímal Th.D.