Církev a válka: Historie vojenského duchovenstva – 11. díl

Církev a válka: Historie vojenského duchovenstva – 11. díl
8. června 2012 Studio Jan, Církev a válka Autor: Petr Pospíšil

Přinášíme další pořad vzdělávacího cyklu Církev a válka. Pravidelným hostem je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity prof. Martin Weis. Naladíte v pondělí 11. června 2012 v 16.00 hod.

Historické kořeny vojenského duchovenstva nalézáme už v 15. století. Duchovní nechyběli téměř v žádném vojenském tažení, ale tehdy se ještě nejednalo o službu, jež by se věnovala výhradně službě vojákům a armádě.

První zmínka o vojenském kaplanovi se nalézá ve válečné knize Habsburků z r. 1475, kde se vojenský kaplan popisuje jako muž zbožný, odvážný, má přebývat v důstojnickém stanu, tzn. je postaven na roveň důstojníků. Vojáky a důstojníky má potěšovat Božím slovem a sloužit bohoslužby. Pečuje však i o raněné, tiší jejich bolesti, poskytuje jim svátost pomazání nemocných a rovněž sepisuje závěti a poslední vůle umírajících vojáků. Píše také dopisy příbuzným zraněných vojáků. Zmínky o duchovní hierarchii nalézáme již r. 1534.

Na závěr našeho cyklu připravujeme pořad, v němž bude host odpovídat na otázky posluchačů. Své dotazy můžete posílat nejpozději do 15. června 2012 nejlépe emailem na adresu: jan@proglas.cz, nebo písemně na adresu redakce. Příspěvky, které obdržíme po tomto datu nebudeme moci do vysílání zařadit.

Adresa redakce:

Radio Proglas
Studio Jan Neumann
Na Sadech 21
České Budějovice, 370 01
email: jan@proglas.cz