Úvod do christologie

Také tímto vzdělávacím cyklem provázel posluchače Proglasu Profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 25 pořadech jsme se setkali nad jeho monografií „Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel“. V pražském Studiu Kristián cyklus připravila Jana Beránková.

Úvod do christologie – 25. díl

Úvod do christologie – 25. díl

27. března 2011, 16:48

Ve dvacátém pátém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky uzavírá profesor Ctirad Václav Pospíšil setkávání nad monografií Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. V závěrečném pořadu představuje Základní kategorie soteriologického významu Ježíšova kříže. 

Úvod do christologie – 24. díl

Úvod do christologie – 24. díl

19. března 2011, 16:02

Ve dvacátém čtvrtém díle vzdělávací řady z dogmatiky se Profesor Ctirad Václav Pospíšil bude věnovat otázkám Koncentrace soteriologického významu v události Kristova kříže. 

Úvod do christologie – 23. díl

Úvod do christologie – 23. díl

13. března 2011, 11:18

Ve dvacátém třetím díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky jsme stále v páté části nadepsané Základní stavební kameny soteriologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil tentokrát probere Dějiny spásy. 

Úvod do christologie – 22. díl

Úvod do christologie – 22. díl

6. března 2011, 13:28

Ve dvacátém druhém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky opět probíráme Základní stavební kameny soteriologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát vysvětlí téma Spása „podle člověka“ a  spása „podle Boha“. 

Úvod do christologie – 21. díl

Úvod do christologie – 21. díl

27. února 2011, 12:35

Ve dvacátém prvním díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky otevíráme závěrečnou velkou kapitolu knihy "Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel". Profesor Ctirad Václav Pospíšil v ní vysvětluje Základní stavební kameny soteriologické reflexe. V tomto pořadu vymezuje téma poměru mezi soteriologií a christologií  a předestírá tajemství jednoty Ježíšovy osoby a spasitelského díla. 

Úvod do christologie – 20. díl

Úvod do christologie – 20. díl

20. února 2011, 12:49

Ve dvacátém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky dnes uzavíráme kapitolu nazvanou Základní kameny christologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil bude hovořit o rozvoji Ježíšova vědomí a poznání vlastní osobní identity. 

Úvod do christologie – 19. díl

Úvod do christologie – 19. díl

12. února 2011, 15:11

V devatenáctém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky probíráme stále Základní kameny christologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil v něm vysvětlí kapitoly nadepsané: Teologický význam panenského početí a  Dvě podoby kenóze Syna Božího. 

Úvod do christologie – 18. díl

Úvod do christologie – 18. díl

6. února 2011, 14:21

V osmnáctém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky budeme opět sledovat výklad obsáhlé kapitoly nadepsané Základní kameny christologické reflexe. Profesor Ctirad Václav Pospíšil dnes vysvětlí téma Věčnost – „preexistence“ Slova. 

Úvod do christologie – 17. díl

Úvod do christologie – 17. díl

29. ledna 2011, 13:15

V sedmnáctém díle vzdělávacího cyklu z dogmatiky začne Profesor Ctirad Václav Pospíšil s výkladem obsáhlé kapitoly nadepsané Základní kameny christologické reflexe. Tématem tohoto pořadu je Tajemství vtělení. 

Úvod do christologie – 16. díl

Úvod do christologie – 16. díl

22. ledna 2011, 13:47

V šestnáctém díle vzdělávacího cyklu uzavírá Profesor Ctirad Václav Pospíšil výklad kapitoly Patristická christologie. Věnuje se tématům Druhý konstantinopolský koncil - Božská a lidská vůle vtěleného Slova. 

Úvod do christologie – 15. díl

Úvod do christologie – 15. díl

16. ledna 2011, 13:03

V patnáctém díle vzdělávacího cyklu Úvod do christologie bude Profesor Ctirad Václav Pospíšil hovořit o Chalcedonském koncilu a jeho přínosu pro christologii. 

Úvod do christologie – 14. díl

Úvod do christologie – 14. díl

9. ledna 2011, 14:27

Ve čtrnáctém díle vzdělávacího cyklu Úvod do christologie se věnujeme opět třetí části nadepsané Patristická christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil bude probírat christologii velkých koncilů křesťanského starověku. 

Úvod do christologie – 13. díl

Úvod do christologie – 13. díl

1. ledna 2011, 12:51

Ve třináctém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie jsme opět ve třetí části monografie nadepsané Patristická christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil se nyní zaměří na christologii velkých teologů 2. a 3. století. Ireneje z Lyonu, Klementa Alexandrijského, Tertuliána a Origena. 

Úvod do christologie – 12. díl

Úvod do christologie – 12. díl

25. prosince 2010, 13:01

Ve dvanáctém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie nás čeká třetí část monografie nadepsaná Patristická christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám nejprve představí židokřesťanskou christologii druhého století. 

Úvod do christologie – 11. díl

Úvod do christologie – 11. díl

18. prosince 2010, 09:33

V jedenáctém pořadu vzdělávacího cyklu Úvod do christologie ukončí Profesor Ctirad Václav Pospíšil výklad kapitoly nadepsané Tajemství Ježíše Krista v Písmu. Bude hovořit o Ježíši jdoucím v ústrety smrti. 

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony