Laudato si´: Okolnosti vzniku encykliky a první ohlasy (25/37)

Laudato si´: Okolnosti vzniku encykliky a první ohlasy (25/37)
31. března 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Hostem relace bude v pondělí 4. dubna 2016 ve 22.00 profesor Lubomír Mlčoch. Pořad opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Profesor Lubomír Mlčoch byl ve Vatikánu přítomen diskusím na zasedání Papežských akademií společenských a přírodních věd, jež dalo později základ vzniku encykliky Laudato si´.

„Upřímně řečeno, ta konference nepůsobila příliš nadějně. Zejména ti přírodovědci přicházeli se svými analýzami toho, co se tou Zemí děje, jaké jsou klimatické změny, z nejrůznějších oblastí, hydrologie, změny teploty, stoupání hladin oceánů, apod. takže to působilo dost depresivně a ti nejlepší zástupci těch společenských věd na to nenacházeli příliš adekvátní odpovědi. Zatímco ta encyklika, přestože obsahuje vědomí vážnosti toho problému, tak přináší naději a celý ten její duch je naplněn křesťanským optimismem. Nese také pečeť toho, který ji podepsal, tedy papeže Františka, který má osobitý jazyk. (…) Ten jazyk je méně suchý, vědecký, takže mnohem více oslovuje nejen rozum, ale také srdce“, odpovídá Lubomír Mlčoch na otázku, jak encyklika naplnila jeho očekávání.

Může tato encyklika ovlivnit politické špičky a změnit jejich smýšlení? Jak rozumět účasti papeže Františka na klimatickém summitu v Paříži či v Americe, která je jedním z největších znečišťovatelů planety? Jak je encyklika přijímána vědeckou obcí v zahraničí? Mohla by se stát základem i pro výuku studentů etiky a ekonomie? A nezůstanou myšlenky dokumentu jen na papíře? Nejen o tom bude řeč v pořadu z cyklu Laudato si´. Pořad připravil redaktor Luděk Strašák

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.