Laudato si´: Obecné dobro a kulturní ekologie (26/37)

Laudato si´: Obecné dobro a kulturní ekologie (26/37)
7. dubna 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Host pořadu hovoří o ekologií všedního života a o přínosech občanské angažovanosti ve veřejných záležitostech.

Komentuje rovněž skutečnost, že tam, kde vládne lhostejnost, dochází ke zhoršování životního prostředí, jež často vede k vandalismu a ke kriminalitě.

Péče o veřejné prostory, architekturu, zachování panoramat, to vše předurčuje životní styl obyvatel. Jak má mladá generace najít domov, jak má trávit volný čas, vyrůstá-li ve squatu, klade řečnickou otázku náš host. Globální trh způsobil nárůst majetku části populace, ale zbytek světa je odstrčen na okraj zájmu. Stovky milionů, možná miliardy lidí, nemají možnost se uplatnit, v říká v rozhovoru.

Host pořadu si v pořadu všímá také zajímavého fenoménu u studentů ekonomických fakult. Po dokončení předmětu jsou tito studenti údajně ještě sobečtější, než na začátku studia. Alespoň takové závěry podle něj vyvozují autoři psychologického šetření mezi studenty, který vedl prof. Joseph E. Stiglitz. Podle něj studenti ekonomie vykazují vyšší „koeficient sobeckosti“, než například studenti sociologie či sociální práce.

„Současná ekonomie pracuje s paradigmatem, které je vůči poselství encykliky naprosto nevhodné. (…) Je třeba učit ekonomii jinak, směrem k nezištnosti, altruismu“, říká v pořadu s tím, že kromě etiky utilitarismu, na kterém je ekonomii postavena, je třeba držet se i etiky ctností. „Ekonomie musí prodělat změnu svého paradigmatu“, dodává.

Hostem pořadu je ekonom prof. Lubomír Mlčoch, člen Papežské akademie sociálních věd. Celý rozhovor vysíláme v pondělí 11. dubna 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00. Připravil redaktor Luděk Strašák.

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.