Laudato si´: Dialog o životním prostředí v mezinárodní politice (32/37)

Laudato si´: Dialog o životním prostředí v mezinárodní politice (32/37)
19. května 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Hostem pořadu je publicista, analytik z pražského institutu Glopolis a ochránce životního prostředí Vojtěch Kotecký. Vysíláme v pondělí 23. května 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00

Otevíráme pátou kapitolu encykliky, v níž se papež František pokouší nastínit, jak se v současné situaci lidstva zorientovat a jak jednat, aby se lidstvo vymanilo ze „sebedestruktivní spirály“.

V této části dokumentu papež František uvádí, že vzájemná závislost nás zavazuje k tomu, abychom uvažovali o jediném světě, o společném projektu a vyzývá k celosvětové součinnosti, která povede k plánování trvale udržitelného rozvoje, k rozmanitému zemědělství či k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Dokáže mezinárodní společenství tuto myšlenku přijmout? Jaké jsou možné cesty realizace? Jak se takové snahy promítnou do fungování globální ekonomiky? Čeká nás reforma finančního sektoru?

Příkladem mezinárodního dialogu o životním prostředí je klimatická konference, která v prosinci 2015 proběhla v Paříži. Nahradit měla tzv. Kjótský protokol, který je obecně považován za neúčinný a bezzubý. V čem je pařížská konference jiná, oproti předchozím summitům? Nehrozí, že výsledky jednání zůstanou opět jen na papíře? Znamená tato dohoda celosvětový odklon o uhelné energetiky? A jak se státníci na summitu vypořádali s otázkou sociální spravedlnosti v případě chudých zemí, na něž změny klimatu doléhají nejvíce?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.