Laudato si´: Zaměřit se na jiný styl života (35/37)

Laudato si´: Zaměřit se na jiný styl života (35/37)
8. června 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Spotřební mentalita naší kultury je nastavená tak, abychom si museli každý rok kupovat nové a nové věci. Jsme živeni představou, že smyslem našeho života je hromadění věcí. Změnou životního stylu však můžeme vyvinout tlak na ty, kteří mají politickou, ekonomickou a sociální moc, protože jim sáhneme na zisk.

„K tomu dochází, když jsou hnutí spotřebitelů schopna docílit, že se jisté produkty přestanou kupovat. (V současné době můžeme sledovat například odpor vůči výrobkům obsahujících palmový olej kvůli rozsáhlým devastacím deštných pralesů a hrubým porušováním lidských práv. Pozn. red.). Tímto způsobem efektivně ovlivňují jednání podniků a nutí je k tomu, aby brali v úvahu environmenální dopad a modely produkce. Je skutečností, že když sociální stereotypy sahají na zisk, jsou podniky nuceny produkovat jiným způsobem. To nám připomíná sociální zodpovědnost spotřebitelů. Nakupování je vždy mravní, nejen ekonomický úkon. Proto se dnes téma zhoršování životního prostředí týká jednání každého z nás“, vysvětluje v čl. 206 papež František.

Tyto úvahy podrobněji rozvineme s katolickým knězem, přírodovědcem, přednostou Ústavu etiky na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Markem Orko Váchou. Otevíráme spolu závěrečnou kapitolku dokumentu papeže Františka Laudato si´, která je nadepsána Ekologická výchova a spiritualita (čl. 202-208).

Vysíláme v pondělí 13. června 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 16. 6. v 16.00. 

 

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.