Laudato si´: Radost a pokoj (37/37)

Laudato si´: Radost a pokoj (37/37)
23. června 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Závěrečný díl cyklu Laudato si´ uzavře katolický kněz, biolog a přednosta Ústavu etiky na 3. Lékařské fakultě UK Marek Orko Vácha. Vysíláme v pondělí 27. června 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 30. 6. v 16.00.

„Již příliš dlouho jsme žili v mravním úpadku, posmívali jsme se etice, dobrotě, víře, čestnosti, a nastala chvíle, abychom uznali, že tato veselá povrchnost nebyla k ničemu“, konstatuje v čl. 229 papež František Došli jsme už také k tomuto závěru? Nebo se stále ještě snahám o ochranu životního prostředí vysmíváme? Lze i takové události jako klimatický summit, který v prosinci 2015 probíhal v Paříži, přičítat tomu, že se celosvětové společenství probouzí a začíná brát environmentální krizi vážně?

Kudy vede cesta ven ze zažitého životního stylu, zaměřeného na spotřebu? Nemohla by tou cestou být právě křesťanská spiritualita, která nabízí alternativní způsob chápání života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý spotřebou?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.